Zarabianie na innowacjach – Eques Fotovoltaica FIZ (planowane 6% rocznie)

W kolejnej prezentacji funduszu, który nie jest powiązany w sytuacją rynkową, czyli nie ma dla niego znaczenia czy jest hossa czy bessa, przedstawiamy Eques Fotovoltaica FIZ.

Celem funduszu jest nabywanie już funkcjonujących i zarabiających farm fotowoltaicznych w Czechach i na Słowacji i uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Fundusz będzie inwestował tylko w funkcjonujące i podłączone do sieci farmy, które powstały w latach 2009-2010 i tylko takie, które korzystają z rządowego systemu taryf gwarantowanych do 2030 roku.

Fundusz planuje płatność dywidendy w wysokości 6% rocznie (2 razy w roku po 3%) plus premia na wyjściu ze sprzedaży zoptymalizowanego portfela farm inwestorowi instytucjonalnemu (przypuszczalnie jednej z państwowych spółek energetycznych w Czechach).

Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z uwzględnieniem sprzedaży powinna wynieść od 8-11% rocznie.

 

Skąd pewność, że to rozwiązanie przyniesie sukces?

Otóż w Czechach w 2009 roku odbyło się to, co zostało zaplanowane przez Unię Europejską do roku 2020, czyli docelowy udział energii odnawialnej w stosunku do całości produkcji. W związku z tym, w tej chwili nie powstają nowe farmy, a te istniejące mają zagwarantowane umowami z rządem ceny odbioru energii do 2030 r. Rynek jest więc zamrożony a działające od 4-5 lat farmy są o sprawdzonych parametrach operacyjnych i potwierdzonych wynikach finansowych.

Większe farmy zostały już przejęte przez głównych graczy na rynku, ale małe nie są brane pod uwagę, chyba że ktoś je scali i sprzeda jako jeden działający system. Tego chce dokonać fundusz.

Przewidywany okres inwestycji to 3- max 4 lata, do momenty sprzedaży farm. Maksymalnie 30 września 2019 roku fundusz zostanie zamknięty, a nadwyżki wypłacone inwestorom.

 

Osoby, które nie godzą się z małymi zyskami na lokatach i chcą zagwarantować sobie regularne wypłaty i ekstra nadwyżkę po 3-4 latach, zapraszamy do kontaktu.

Paweł Jakubowski

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top