­WSKAŹNIK DOBREJ LOKATY

W 2013 roku rozpoczęliśmy testowanie strategii, która miała być alternatywą do depozytu bankowego. Chcąc porównać nasze wynik z lokatą, doszliśmy do wniosku, że brakuje wskaźnika, który w sposób wiarygodny odzwierciedlałby zysk z depozytu bankowego. Stworzyliśmy go więc sami.

ZASADY TWORZENIA WSKAŹNIKA DOBREJ  LOKATY

  •       Wyliczając wskaźnik szukaliśmy najlepiej oprocentowanych depozytów bankowych.
  •       Korzystaliśmy z rankingów między innymi:  totalmoney.pl, bankier.pl
  •       Dane aktualizowaliśmy co kwartał.
  •       Wskaźnik jest średnią z oprocentowania lokaty 12 miesięcznej, 6 miesięcznej i 3 miesięcznej.
  •       Tworząc wskaźnik wybieraliśmy lokaty bez „tak zwanych” warunków dodatkowych

Dla przykładu rok 2013.

lokaty

Patrząc na zasady tworzenia wskaźnika łatwiej zrozumieć dlaczego mówimy o “dobrej” lokacie. Depozyty bankowe  różnią się między sobą oprocentowaniem (np:  w grudniu 2015 Toyota Bank oferował depozyt oprocentowany 2,35%, w tym czasie oprocentowanie rocznej lokaty progresywnej w banku PKO BP wynosiło zaledwie 0,5%)   Wyliczając wskaźnik chcieliśmy aby był on oparty a najbardziej korzystne depozyty bankowe, dlatego przymiotnik “dobra”.

Klienci bierni, związani ze swoim bankiem na tyle długo, że nie podejmują prób analizowania rynku, muszą liczyć się z tym, że ich wynik finansowy może być nawet o połowę gorszy ( a czasem różnica może być jeszcze większa, patrz przykład z roku grudnia 2015).  Mówimy wtedy o  Zysku z Biernej Lokaty . Oczywiście takiego wskaźnika nie będziemy obliczać, ponieważ może on być bardzo różny w zależności od tego z usług jakiego banku korzysta klient, uśredniając założyliśmy, że jest to połowa wartości wskaźnika Dobrej  Lokaty.

 stan na 30.06.2017

wskażnik lokaty wykres

 

 Wymagane Oprocentowanie Depozytu (WOD)

Jako klienci  często analizujemy inwestycje i podejmujemy decyzje, odnosząc się do oprocentowania w skali roku.

Banki informują nas o oprocentowaniu depozytu w skali roku, nawet jeśli jest to depozyt tylko na 3 miesiące, w przypadku obligacji skarbowych otrzymuje informacje o oprocentowaniu w skali roku, nawet jeśli obligacje są dwu letnie itd…

Wymagane oprocentowanie depozytu to nic innego jak  średnio-roczny zysk z danego instrumentu finansowego.

Np: fundusz “X”  czy strategia “X” zapoczątkowały działalność w styczniu 2014.  Po 3 latach w styczniu 2017  stopa zwrotu wyniosła 24%.  To oznacza, że fundusz zyskał średnio rocznie 7,43%.

Można też powiedzieć, że wymagane oprocentowania depozytu dla tego funduszu (czy strategii) wynosi 7,43%,  ponieważ aby uzyskać taki sam zysk na depozycie bankowym  klient musiałby ulokować w styczniu 2014 kapitał na lokacie rocznej oprocentowanej 7,43%. Po roku kapitał plus odsetki ulokować ponownie na 7,43% i podobnie postąpić w styczniu 2016  (kapitał plus odsetki ulokować na depozycie o oprocentowaniu 7,43%).  Dopiero wtedy  obie inwestycje stałyby się porównywalne.

Scroll to Top