STRATEGIA  “ALTERNATYWA DO LOKATY”

 

W roku 2012 postanowiliśmy sprawdzić czy możliwe jest osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu niskiej zmienności inwestycji. Dlaczego niska zmienność była dla nas tak ważna? Informacja o tym, że dany instrument finansowy zarobił 8% nie mówi nam wszystkiego. Ważne jest to jaki był przebieg inwestycji.

Porównajmy dwa hipotetyczne fundusze inwestycyjne w okresie od 01.01.2016 do 01.04.2017. Każdy z nich zarobił 8%.

wykres nr 1

duża zmienność

wykres nr 2

niska zmienność dwa

 

W pierwszym przypadku fundusz charakteryzował się duża zmiennością zbliżoną do funduszy akcyjnych, zrównoważonych, mieszanych, aktywnej alokacji itd…  Takie zachowanie funduszu niesie ze sobą kilka problemów.

Po pierwsze w chwili kiedy fundusz zaczyna „tracić” i  osiąga wartość minus 6%, klient może podjąć decyzję o zakończeniu inwestycji w obawie, że straty jeszcze się pogłębią. W takim przypadku inwestor nigdy nie doczeka swoich 8% i zakończy inwestycję ze stratą. 

Nawet jeśli klient spokojnie dotrwa do końca to ze świadomością, że fundusz przecenił się o około 10% (z poziomu +4% do wartości -6%)  w związku z tym powstaje pytanie czy ośmioprocentowy zysk jest bezpieczny, skoro nie wiemy co wydarzy się w kolejnym roku. Prawda jest taka, że pewni swoich 8% możemy być tylko wtedy kiedy zakończymy inwestycję.

Tych problemów nie ma w chwili kiedy fundusz osiąga zakładaną stopę zwrotu zachowując niską zmienność.

Niestety typowe fundusze „bezpieczne” (ochrony kapitału, pieniężne) spełniające kryterium niskiej zmienności nie generują atrakcyjnych stóp zwrotu.

Wyzwaniem jakie postawiliśmy sobie w przypadku portfela “Alternatywa do Lokaty” jest wyszukiwanie funduszy inwestycyjnych, które pozwolą nam wygenerować atrakcyjny zysk przy zachowaniu niskiej zmienności.

Strategię testujemy od stycznia 2013 roku.

Scroll to Top