Strategie Algorytmiczne jako pomysł na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego

“Jak inwestować w waluty?”, to pytanie coraz częściej pojawia się przy okazji naszych spotkań. Wiele osób widzi, że zmienność na walutach, szczególnie w ostatnim okresie, jest duża i wielu z nich zastanawia się, czy można na tym zarobić.

Oczywiście jedną z metod jest fizyczny zakup euro, dolara, funta czy franka. Niestety ciężko przewidzieć jak zachowają się kursy walut w dłuższym terminie, a w związku z tym, czy przyniesie nam to zysk czy stratę.

Można też próbować wykorzystywać krótkoterminowe trendy: kilkutygodniowe, dzienne, a nawet godzinne. My postanowiliśmy do tego celu wykorzystać strategie algorytmiczne. Niezbędnym narzędziem jest, w tym wypadku, platforma brokerska (daje możliwość „handlu” walutami). Dopiero po otworzeniu indywidualnego rachunku, możemy podłączyć do niego odpowiednią strategię.

Choć na rynku jest wiele strategii, jedna z nich przykuła naszą szczególną uwagę. Mówimy tu o strategii zrównoważonej.

Jest to rozwiązanie, które wymaga od nas zaakceptowania określonej zmienności. Zarządzający, aby móc uzyskać stopy zwrotu na poziomie 15% czy nawet 38% (rok 2013) nie zrobi tego w sposób liniowy. Dlatego wartość naszego kapitału będzie podlegała większym wahaniom, niż w przypadku strategii absolutnej stopy zwrotu. O jakich wahaniach mówimy? Patrząc historycznie największa, chwilowa przecena sięgnęła 11,66% (zarządzający ochronę kapitału wyznacza na poziomie 88%). Najgorszy miesiąc to -4,40%. Natomiast w skali półrocznej strategia miała zawsze wynik dodatni, dlatego też taki, minimalny horyzont inwestycyjny zalecamy.

Kolejne pytanie wydaje się oczywiste. Ile możemy zarobić? Poniżej krótkie podsumowanie.

Rok 2013: +38,64%

Rok 2014: + 14,81%

Rok 2015: +25,15%

Rok 2016: (włącznie z majem): +26,61%

Poniżej pełne zestawienie:

wyniki

 

Statystyka:

Miesiące dodatnie (%): 79,31 %
Najlepszy miesiąc: 12,50 %
Najgorszy miesiąc: -4,40 %
Maksymalne obsunięcie na pozycjach otwartych: -11,66 %
Średnia miesięczna: 1,24 %
Średnia roczna: 26,61 %
Ostatnie 3 miesiące: 7,86 %
Ostatnie 6 miesięcy: 5,41 %
Wynik za ost. 24 m-ce:  55,77 %
Sharpe ratio: 0,60

Naszym zdaniem jest to świetne narzędzie do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – ulokowanie np.: 20% wartości portfela nie niesie ze sobą dużego ryzyka, a może znacząco podnieść wynik inwestycji.

Gdyby w 2015 roku inwestor „zbudował” swój portfel np. w proporcji: 70% Trigon Polskie Perły i 30% strategia zrównoważona, to w wariancie pozytywnym (a taki miał miejsce ) jego wynik końcowy wyniósłby:

Trigon Polskie Perły: stopa zwrotu w 2015: +10,23%

Strategia algorytmiczna: stopa zwrotu w 2015: +25,15%

Portfel jako całość: +14,7 %

Gdyby jednak strategia algorytmiczna przyniosła wynik ujemny (-12%) to:

Trigon Polskie Perły: stopa zwrotu w 2015: +10,23%

Strategia algorytmiczna: stopa zwrotu w 2015: – 12%

Portfel jako całość: +3,5 % (wynik znacznie powyżej depozytu bankowego)

 

Jak to wygląda w praktyce

Poniżej przedstawiamy rzeczywiste rachunki naszych klientów. Dla jasności interpretacji będziemy analizować parametr o nazwie saldo rejestru operacyjnego „Equity”. Na początku wystarczy wiedzieć, że ten parametr pokazuje aktualny stan inwestycji z uwzględnieniem pozycji otwartych, które danego dnia są na minusie.

TEST nr 1. Kwota inwestycji 50 000 zł, – start inwestycji 18.04.2016, strategia zrównoważona, wyniki na koniec maja 2016.

wykres 1[1]

Jak widzimy początek inwestycji nie był udany, ale strategia zachowała się prawidłowo i dolna granica przeceny -12% nie została osiągnięta. Inwestycja zakończona na początku czerwca z 13% zyskiem.

 

TEST nr 2. Kwota inwestycji 30 000 zł, – start inwestycji 09.05.2016, strategia zrównoważona, wyniki na 15.06.2016 to 8,75% z uwzględnieniem pozycji otwartych, gdyby istniała konieczność natychmiastowego ich zamknięcia (inwestycja trwa).

wykres nr 2

Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionej strategii oraz portfela par walutowych lub indeksów, będziemy mogli przedstawić na indywidualnych spotkaniach. Zapraszamy.

 

Radosław Ratusiński

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top