Strategia Market Neutral, czyli jak połączyć niską zmienność z atrakcyjną stopą zwrotu.

Strategia market neutral jest częścią strategii absolutnej stopy zwrotu. Jej zadaniem jest uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu w oderwaniu od rynkowego trendu i z zachowaniem niskiej zmienności.

Jest to o tyle istotne, że w obecnych czasach mamy do czynienia z malejącą atrakcyjnością bezpiecznych alternatyw. Pomijam już poziom oprocentowania bankowych depozytów, który w najbliższym czasie raczej nie ulegnie poprawie, ale także wyniki funduszy pieniężnych czy obligacyjnych nie napawają optymizmem.  

Znaczenie stopy zwrotu rośnie wraz ze wzrostem horyzontu inwestycyjnego. Jak widać na poniższym zestawieniu przy 5 letnim okresie inwestycjnym poziom stopy zwrotu staje się kluczowy dla naszych finansów.

Przy 10 letnim horyzoncie to znaczenie jest już „gigantyczne”.

Strzałka pokazuje zależność pomiędzy wzrostem stopy zwrotu a wzrostem zysku przy niezmiennych pozostałych parametrach (kwota i horyzont inwestycji)

tabelka z danymi

 

Przy 10 letnim horyzoncie inwestycyjnym różnica w zysku dla stopy zwrotu 1,5% i 4% to ponad 60 000 zł, a dla stóp zwrotu 1,5% i 10% to aż 286 000 zł !

Ktoś powie, że to wiedza powszechna. Pytanie tylko dlaczego tak duży kapitał zasila lokaty bankowe oprocentowane niewiele powyżej 1%.

Odpowiedź jest prosta. Boimy się. Wiele osób sparzyło się na inwestycjach, które miały osiągać ponad przeciętne stopy zwrotu. Boimy się zmienności, boimy się, że zainwestujemy „na górce”  i w krótkim czasie stracimy.

Strategia market neutral w najlepszy wykonaniu (bo nie każdy potrafi ją zastosować)  charakteryzuje się niską zmiennością. To jest bardzo ważny element. Kluczowy.

Poniżej prekursor strategii market neutralAltus ASZ Rynku Polskiego FIZ. Historia funduszu sięga 8 lat. Na wykresie wyszczególniłem kilka parametrów.

Zysk od początku.

Średnio-roczna stopa zwrotu w okresie 8 lat (nawiązując do tabeli pokazującej wysokość zysku w zależności od stopy zwrotu, zwracam uwagę, że średnio-roczna stopa zwrotu jest powyżej 10%)

Drawdown  czyli miara spadku od osiągniętego szczytu. Jest to kluczowy parametr, ponieważ inaczej będę oceniał fundusz, który w swojej historii przecenił się o 60% (i raczej nie zainwestuje tam dużego kapitału) a inaczej fundusz, który maksymalnie przecenił się o 2% albo 3%.

Aby pokazać jak niską zmienność prezentuje fundusz Altusa, dla porównania wykres – Arka Obligacji Skarbowych.

wykres nr 2

Altus całość

 

Śmiało można powiedzieć, że perfekcja w wykorzystywaniu strategii market neutral przez Altus TFI to klasa światowa. Chwilowe wahnięcia, nieprzekraczające 2%, połączone z tak rewelacyjnym wynikiem mówią same za siebie.

Czy każdy fundusz inwestycyjny zamknięty z kategorii absolutnej stopy potrafi uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu, przy niskiej zmienności?

Jak się okazuje – nie. W przypadku Noble Fund Long Short FIZ  nie mamy ani niskiej zmienności ani atrakcyjnej stopy zwrotu.

wykres nr 3

Noble ok

 

W przypadku Allianz Long-Short Strategy FIZ  każdy inwestor, który zainwestował po 2010 roku, nie mógł liczyć ani na niską zmienność, ani na dobry wynik.

wykres nr 4

Allianz ok

Podawanie kolejnych przykładów zajęło by zbyt wiele czasu, dlatego wolę powrócić do tych zarządzających, którzy udowodnili, że „znają się na rzeczy”.

Mimo bardzo niskiej zmienności i bardzo dobrych wyników Altusa ASZ Rynku Polskiego należy zwrócić uwagę, że wzrost nie jest równomierny. Są momenty większej i mniejszej dynamiki, które uśredniają się w dłuższym horyzoncie.

Ten fakt jest charakterystyczna dla większości funduszy ze ścisłego TOP, i czasem utrudnia ich właściwą ocenę.

Altus ASZ Rynku Polskiego FIZ,  pod koniec 2013 roku potrzebował 16 miesięcy aby uzyskać 2,68%. Po tym okresie w ciągu kolejnych dwóch lat uzyskał stopę zwrotu 18,59%.

wykres nr 5

ALTUS

 

Opoka Market Neutral, poczynając od sierpnia 2014 roku potrzebowała 11 miesięcy aby uzyskać stopę zwrotu 2,24%. Po tym okresie fundusz zarobił w ciągu roku 10,34%.

wykres nr 6

OMN

 

Trigon Quantum Neutral – od marca 2015 roku potrzebował 11 miesięcy aby uzyskać stopę zwrotu 2,02%. Po tym okresie fundusz zarobił  15,46% w ciągu roku!

wykres nr 7

TQN

Solution One FIZ –   od stycznia 2016 roku potrzebował 11 miesięcy aby uzyskać stopę zwrotu 2,41%.  W ciągu kolejnych 7 miesięcy fundusz zarobił 7,67%.

wykres nr 8

Solution One FIZ

Co ciekawe okresy przestoju pokrywają się ze sobą w niewielkim zakresie. Co oznacza, że zdywersyfikowany portfel powinien mieć o wiele bardziej równomierny wzrost. Widać to na przykładzie portfela Alternatywa do Lokaty. (Jego wyniki i skład co miesiąc prezentowane na stronie www.alternatywadolokaty.pl)

Takie momenty „przemiany w depozyty” są elementem składowym wyniku każdego funduszu o tej strategii – o tym trzeba pamiętać. Najkrótszy przestój zanotował fundusz Trigon Polskie Perły.

Oczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacją w której fundusz po prostu nie jest w stanie „wejść na właściwe tory” (przykład funduszu arbitrażowego), dlatego należy umiejętnie połączyć cierpliwość z krytyczną oceną. Nie podejmować działania zbyt szybko, ale także nie czekać w nieskończoność, jeśli fundusz nie jest w stanie wygenerować właściwego zysku.

Your email address will not be published.

Scroll to Top