Założenia strategii

Założeniem strategii podobnie jak strategii alternatywa do lokaty jest uzyskiwanie w każdym roku dodatniej stopy zwrotu bez względu na sytuację na rynku akcji czy poziom stóp procentowych. Różnica polega na tym, że w skład portfela wchodzą fundusze, z miesięcznym lub kwartalnym okresem umorzenia. Co oznacza, że w ciągu trzech miesięcy można wypłacić kapitał i zakończyć inwestycję.

Wykres

Wyniki

1M 3M 6M 12M 36M MAX
0,21% -0,93% -0,72% 4,61% 17,91% 29,20%

Skład portfela / Stopa zwrotu portfela za 12 miesięcy

Porównanie z lokatą

Opis

Your email address will not be published.

Scroll to Top