Założenia strategii

Założeniem Portfela Alternatywa do Lokaty jest uzyskiwanie w każdym roku dodatniej stopy zwrotu bez względu na sytuację na rynku akcji czy poziom stóp procentowych. Takie działanie pozwala uniezależnić wycenę jednostki od globalnej koniunktury rynkowej. Portfel składa się w większości z funduszy o strategi absolutnej stopy zwrotu (neutralnych rynkowo). Strategia powstała pod koniec 2012 roku, jej wyniki prezentujemy co miesiąc począwszy od stycznia 2013 roku

Wykres

Wyniki

1M 3M 6M 12M 36M MAX
0,1% -0,37% 1,57% 5,65%  18,47% 44,04%

Skład portfela / Stopa zwrotu portfela za 12 miesięcy

Porównanie z lokatą

Opis

11/2017 –  Do tej pory  w naszym portfelu przeważały fundusze absolutnej stopy zwrotu oparte o warszawską giełdę. Taki stan rzeczy przynosił portfelowi wymierne korzyści. Fundusze uzyskiwały świetne wyniki przy niskiej zmienności a dodatkowo gwarantowały dużą płynność. W ostatnim czasie coraz mocniej dywersyfikujemy portfel wychodząc z założenia, że na naszym parkiecie zrobiło się już ciasno. Obecnie w planach mamy wymianę Opoki Alfy na Eques Creditum bądź Eques Hipoteczny. Taki ruch spowoduje, że w portfelu będziemy mieli fundusz oparty o giełdę: Trigon Polskie Perły, fundusz oparty o rynek walutowy: Solution One FIZ, fundusz oparty o obligacje korporacyjne SubGO Obligacji 1, fundusz oparty o wierzytelności komercyjne Pragma 1 NS FIZ, i fundusz pożyczkowy Equesa.

07/2017 –  W końcu zmiana. Skład portfela nie był modyfikowany od marca 2016 roku. W czerwcu podjęliśmy decyzję, że rozstaniemy się z funduszem Trigon Quantum Neutral. Cały czas uważamy, że Trigon TFI rewelacyjnie zarządza swoimi funduszami absolutnej stopy zwrotu, nie mniej jednak aktywa funduszu Trigon Quantum Neutral zbliżają się do poziomu 900 mln zł i mogą utrudnić zarządzanie. Przy takim poziomie aktywów typowa strategia long/short a więc spółka przeciwko spółce (w której  mamy do czynienia z krótką sprzedażą pojedynczych spółek wybranych z indeksu), musi być zastąpiona strategia long/zabezpieczony, gdzie akcje spółek są zabezpieczone kontraktami terminowymi na WIG20. Przy mniejszym poziomie aktywów te strategie mogą funkcjonować równocześnie poprawiając znacznie potencjalną rentowność funduszu. Fundusz Trigon Quantum Neutral został zastąpiony przez Opoka Alfa FIZ, fundusz który oprócz strategii neutralnej próbuje skorzystać z aktualnych trendów rynkowych.

 

2/2017 –  Luty to pierwszy miesiąc, w którym nasz portfel lekko spadł. Działo się to przede wszystkim za sprawą Trigona. Przypominamy, że konstrukcja funduszu absolutnej stopy zwrotu, na której bazuje Trigon wymaga, aby na rynku był duży ruch. Jeżeli ten ruch wykonuje się tylko w jednym kierunku i do tego jest równomierny to przyrost o np. 3% jest niwelowany takim samym przyrostem na pozycji krótkiej. Po szczegóły zapraszamy do naszych artykułów na ten temat.

01/2017 –  Po świetnych wynikach szczególnie funduszy Trigona nasz portfel zwiększył swoją wartość o kolejne 1,41%. Oby tak dalej. 

11, 12/2016 –  Kolejne dwa miesiące spokojnego przyrostu i osiągniecie zaplanowanego wyniku na poziomie 8%, choć jeszcze pół roku temu wynik ponad 6% za 12 miesięcy także nas zadowalał. Życzymy sobie równie udanego 2017 roku.

10/2016 –  “Październik miesiącem oszczędności” głosiło stare hasło. W naszym portfelu, którego składu na razie nie zmieniamy, przyrost był ponad 0,5%.

09/2016 –  We wrześniu wszystkie wybrane do portfela fundusze przyniosły zysk. Najlepszy wynik za ostatni miesiąc to 2,34% Trigon Polskie Perły, na drugim miejscu Solution One 1,87%, a na trzecim Trigon Quantum Neutral z 1,32% zyskiem. Cały portfel wzrósł we wrześniu 1,49%. Warto zauważyć, że w ostatnich sześciu miesiącach oba fundusze Trigona zarobiły ponad 8%. Oby tak dalej.

08/2016 –  Wyniki za sierpień to przede wszystkim wzrosty na funduszach Trigon. Polskie Perły wzrosły przez miesiąc 1,38%, a Quantum Neutral 0,93%, Niewielki spadek zaliczył Solution One -0,63%, ale dopiero na koniec kwartału rozliczane są zabezpieczenia walutowe, co powinno przynieść wymierne korzyści.

07/2016 –  W czerwcu Brexit nie spowodował znacznych zmian w wyniku naszego portfela. Lipiec to kolejny wzrost i utrzymanie strategii pozwalającej na wypracowanie 7-8% rocznie.

05/2016 –  W wynikach za maj zwracają uwagę dwie rzeczy. Pierwsza to ponad 2% wzrost miesięczny na Trigonie Polskie Perły, a druga to spadek jednostki Pragmy 1. Spadek w Pragmie “był zamierzony”, a spowodowany został przez skokowy wzrost kosztów zasądzania spraw w związku z uruchomieniem w większości portfeli nabytych w ubiegłym roku windykacji sądowej (duża jednorazowa akcja zasądzania, która pozwoli zwiększyć wpływy z portfeli w kolejnych latach) oraz przeszacowaniem w dół wycen portfeli wskutek podwyższenia w prognozach na kolejne lata stawki prowizji serwiserskiej w związku z osiąganiem przez fundusz wysokiej rentowności. Ta druga wiadomość, choć negatywnie wpłynęła na wynik w tym miesiącu, daje jednak nadzieję, a nawet pewność, że zaplanowane wyniki zostaną osiągnięte.

04/2016 –  Kwiecień był miesiącem bez zmian w portfelu. Po dość słabym początku roku obecny przyrost portfela jest bardzo zadowalający. Oznacza to, że przyjęta strategia sprawdza się. To, jak zarobiły poszczególne fundusze znajdą Państwo w TOP5.  Myślimy jednak o nowych elementach, które zdywersyfikują nam portfel i jednocześnie podniosą stopę zwrotu. Już niedługo przedstawimy nowe rozwiązania inwestycyjne.

03/2016 –  Marzec był miesiącem zmian w portfelu. Tak jak zapowiadaliśmy, Franklin K2 został sprzedany a w jego miejsce dokupiliśmy ponownie Solution One, który w naszej ocenie, po spotkaniu z zarządzającym Tomaszem Piwońskim, daje dobre perspektywy zrealizowania założeń w postaci 8-10% przyrostu w tym roku. Zmiana nastąpiła też w obszarze funduszy wierzytelności. SubGO Wierzytelności (wierzytelności detaliczne) zamieniliśmy na bardziej perspektywiczny, opisywany już przez nas, fundusz wierzytelności korporacyjnych Pragma1.

02/2016 –  W lutym odrobiliśmy stratę ze stycznia. Bardzo dobrze zachowały się “Trigony”. Solution One zabezpiecza pozycje walutowe i jest to rozliczane raz na kwartał, więc rzeczywisty wynik poznamy na koniec marca. Istnieje duże prawdopodobieństwo osłabienia się dolara, dlatego Franklin K2 jest przygotowany do sprzedaży na początku marca.

01/2016 –  Światowe rynki akcji w odwrocie. W styczniu polski WIG20 stracił 4,24%, niemiecki DAX 8,8%, a amerykański S&P500 5,07%. Nasza strategia pozostaje bez zmian, bo mimo takiej silnej fali spadków nasz portfel zachował się niemal neutralnie (spadek o 0,36%). Powoli zauważamy wyczerpujący się potencjał funduszu wierzytelności detalicznych (wspominamy o tym w artykule o funduszu Pragma), ale jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji.

12/2015 –  W grudniu dokonaliśmy jednej zmiany. Uznaliśmy, że fundusz Trigona Quantum Arbitrage nie do końca jest zbieżny z naszymi podstawowymi założeniami, gdzie jednym z nich jest – zarabiać więcej niż na lokacie. Na razie fundusz działa jak lokata i dlatego postanowiliśmy go sprzedać i w zamian mocniej zaangażować się w Solution One. 

11/2015 –  Listopad bez zmian w funduszach. Z ciekawostek największy zysk w tym miesiącu przyniósł Trigon Polskie Perły, który zarobił ponad 1%, gdy WIG zaliczył blisko 8% spadku.

10/2015 – W październiku nie robiliśmy zmian w portfelu. W najbliższym czasie nie planujemy zmian, tym bardziej, że w ostatniej wycenie trzy fundusze nie dały wyniku (ich wycena jest kwartalna).

09/2015 – Na początku września postanowiliśmy sprzedać Altus ASZ Nowa Europa, który w założeniach jest obecny na rynkach Turcji i Rosji. Okazało się za chwilę, że wycofaliśmy się z rejonu konfliktu zbrojnego, a konflikty nie sprzyjają rynkom, że przypomnę tylko konflikt na Ukrainie.

Przyjęta przez nas strategia eliminowania niepotrzebnego ryzyka, sprawdza się, co widać po naszym wykresie, którego nie dotknęły kilkunastoprocentowe spadki, jak na rynkach akcji. Mimo wszystko wyszliśmy z Altusa z zyskiem przekraczającym zarobek na lokacie (kolejny nasz warunek) i w zamian zakupiliśmy po równo Solution One FIZ oraz Trigona Quantum Arbitrage. O pierwszym niedługo napiszemy w osobnym artykule, a o Trigonie pisaliśmy w połowie września.

08/2015 – Po wakacyjnej przerwie będziemy prezentować tylko jeden portfel, ponieważ uznaliśmy, że i tak korzystamy z funduszy, które są dostępne dla większości naszych klientów i kwota inwestycji nie ma znaczenia dla pokazania naszej strategi.

Choć na rynku dzieje się bardzo dużo, to nie wpływa to znacząco na wynik portfela. jednak widzimy zagrożenia płynące z rynków tzw. nowej Europy, dlatego w sierpniu będziemy redukować udział w odpowiednim funduszu Altusa na rzecz nowego funduszu arbitrażowego. Szczegółowe informacje nt. nowego funduszu Trigona w osobnych artykułach.

04/2015 – W kwietniu wpływ na portfel miał osłabiający się dolar amerykański. Walutą bazową funduszu Franklin K2 Alternative Strategies Fund jest USD i przeliczenie na złotówki powoduje wynik ujemny, choć sam fundusz właściwie nie zmienił swojej wyceny. O możliwych kierunkach kursu USD można przeczytać w artykule:

Czy historia lubi (musi) się powtarzać?

03/2015 – W marcu zrealizowaliśmy plan wycofania się z Altusa ASZ Dłużnego – część na rzecz SubGo Obligacji 1, który inwestuje w obligacje korporacyjne, a część na Franklina K2 Alternative Strategies Fund, o którym niedawno pisaliśmy w jednym z artykułów.

02/2015 – Podobnie jak w Portfelu 50 PF w związku z zapowiedzią, że to ostatnia obniżka stóp procentowych, myślimy o zmianie w najbliższym czasie, Altusa ASZ Dłużny na SubGO Obligacje 1, który należy do grupy funduszy obligacji korporacyjnych.

01/2015– W styczniu nie robiliśmy zmian w portfelu.

12/2014– W grudniu nie dokonywaliśmy zmian. Spokojnie będziemy czekać na efekty, a widać je już po ostatnim miesiącu. Nadal uważnie przyglądamy się polskiemu rynkowi długu, aby móc w odpowiedniej chwili zareagować i nie konsumować ew. straty, w związku z podnoszeniem stóp procentowych, choć przy dzisiejszym poziomie inflacji wydaje się to mało prawdopodobne.

11/2014– Zrealizowaliśmy działania zaplanowane w zeszłym miesiącu. Sprzedane zostały: Eques Obligacji, Altus Optymalnego Wzrostu, w ich miejsce zakupiliśmy: Trigon Polskie Perły, Trigon Quantum Neutral, SubGO Obligacji 1.

10/2014– Zgodnie z zapowiedzią postanowiliśmy przebudować portfel. Ponieważ uznaliśmy, że nasza decyzja o zwiększeniu udziałów w funduszu Trigon Polskie Perły była słuszna, chcielibyśmy zwiększyć udział w funduszu o kolejne 10%. Tego zakupu dokonamy w listopadzie. Chcemy także zwiększyć o 10% udział w funduszu Trigon Quantum Neutral oraz dodać do portfela SubGO Obligacji 1. Kapitał planujemy pozyskać redukując udziały w funduszu Altus Optymalnego Wzrostu. Altus ASZ Dłużny pozostawimy w portfelu do momentu, w którym uznamy, że wzrosło ryzyko podniesienia stóp procentowych. Dopóki istnieje szansa na ich kolejną obniżkę nie będziemy dokonywać takich zmian.

09/2014 – Dodaliśmy do portfela fundusz Trigon Polskie Perły –(kwota 30 000 zł), redukując Altus ASZ Nowa Europa i Altus Optymalnego Wzrostu. Aby dodać do oferty SubGO Obligacji1, musimy zredukować liczbę funduszy w portfelu, dlatego w październiku planujemy wybór najbardziej perspektywicznych funduszy i przebudowę portfela.

08/2014– W oczekiwaniu na emisję Trigon Polskie Perły w sierpniu nie dokonaliśmy zmian. W tej chwili rozpoczęliśmy „lekką” redukcję Altusa ASZ Nowa Europa, Altusa Optymalnego Wzrostu, oraz „mocną” redukcję Equesa Obligacji na rzecz Trigon Polskie Perły i SubGo Obligacji 1. Szczegóły transakcji podamy w opisie za wrzesień.

07/2014 – W lipcu nie podjęliśmy żadnych działań, natomiast obserwując rynek podjęliśmy decyzję, że zredukujemy udziały Altusa ASZ Nowa Europa i Altusa ASZ Optymalnego Wzrostu w zamian zwiększymy we wrześniu udział funduszu Trigon Polskie Perły (emisja przewidziana na wrzesień) chcemy także (jeszcze w sierpniu) dodać do portfela fundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacji. 

06/2014 – W czerwcu sprzedaliśmy udziały  Altus ASZ Rynku Polskiego – kapitał podzieliliśmy pomiędzy  Altus ASZ Nowej Europy, i  Altus ASZ Optymalnego wzrostu.

05/2014 – W związku z emisją nowego funduszu Trigon Polskie Perły, która ma charakter publiczny (możliwa jest inwestycja już od 5000 zł), postanowiliśmy za kapitał wypłacony z Altus ASZ Rynek Polski dokona zakupu jednostek Trigon Polskie Perły, (pierwotny plan Trigon Quantum Neutral). Kolejna subskrypcja funduszu Trigon Polskie Perły zaczyna się 13.06.2014 dlatego cały plan naszego transferu został przeniesiony z maja na czerwiec.

04/2014 –  Altus ASZ Rynku Polskiego –  znacznie „spowolnił” nasz portfel, mamy świadomość, że fundusz na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo inwestycji i niską zmienność, dlatego zarządzający musieli zareagować na początek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który w pierwszej fazie wywołał dużą nerwowość wśród inwestorów.

Fundusz ograniczył do minimum stosowanie strategii (Long/Short) i postanowił przeczekać nerwowy okres. Strategia Long/Short pozwala zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach, natomiast pamiętać trzeba, że ten sposób działania opiera się na logice, a jak wiemy w nerwowym okresie inwestorzy nie myślą logicznie – dlatego w takim okresie najbezpieczniejsza jest gotówka.

To spowodowało, że w pierwszym kwartale 2014 roku fundusz bardziej chronił kapitał niż generował zyski.

Rozumiemy to podejście, nie zmienia to faktu, że zaczynamy nabierać obaw, czy fundusz będzie w stanie zarabiać na poziomie 7-8% w skali roku. Okazało się, że sytuacja, w której średnie i małe spółki tracą znacznie więcej niż duże, stanowi dla funduszu i jego strategii problem.

Dlatego zmniejszymy w maju br. udziału w portfelu Altusa ASZRP do 30% i zwiększymy Trigon Quantum Neutral do 21%.

03/2014 –  zmiana składu portfela:  ze względu na duże ryzyko geopolityczne związane z konfliktem rosyjsko–ukraińskim, zdecydowaliśmy się sprzedać udziały w funduszu  Altus Akcji, zastępując go funduszem z kategorii absolutnej stopy zwrotu Trigon Quantum Neutral, który szerzej opisujemy w Informatorze Inwestycyjnym ze stycznia i lutego 2014 r.

10/2013 –  zmiana składu portfela:  zdecydowaliśmy się na sprzedaż funduszu Templeton Global Bond Fund, uznając, że w obecnym środowisku rynkowym, trudno będzie powtórzyć bardzo dobre stopy zwrotu z roku 2012. Na decyzje wpłynęła także kwestia dalszego ograniczania polityki luzowania pieniężnego w USA i jej nie do końca przewidywalny wpływ na zachowanie funduszu. Jego miejsce zajął Eques Obligacji, który szerzej opisujemy w Informatorze Inwestycyjnym z lutego 2014.

01/2013 – do składu portfela zaproponowaliśmy cztery fundusze.

40% Altus ASZ Rynku Polskiego,

15% Altus ASZ Dłużny,

10% Altus Akcji,

20% SubGo Fund  Wierzytelności,

15% Templeton Global Bond Fund.

 Altus ASZ Rynku Polskiego jest funduszem z kategorii absolutnej stopy zwrotu. Fundusze z tej kategoriimają za zadanie zarabiać w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę w gospodarce i bez względu na wysokość stóp procentowych, co w praktyce powinno oznaczać uzyskiwanie atrakcyjniejszych stóp zwrotu od lokat bankowych, przy niskim ryzyku. Nie powinno być tutaj liniowej zależności od koniunktury na warszawskiej giełdzie, jak w przypadku funduszy akcji, czy funduszy rynku pieniężnego i obligacji, które podobnie jak lokaty zależą od wysokości stóp procentowych.

Nie każdy zarządzającypotrafi spełnić oczekiwania związane z tą kategorią. My postawiliśmy na ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego już na początku 2013 r. pomimo, że historia tego funduszu była bardzo krótka. Wynikało to z faktu, że znaliśmy dobrze osiągnięcia innego funduszu  absolutnej stopu zwrotu zarządzanego przez zespół Piotra Osieckiego od 2009 r. – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

Altus ASZ Dłużny – mimo, że środowisko niskich stóp procentowych nie zachęcało do inwestycji w fundusze z kategorii obligacyjnej, podobnie rekordowe wyceny polskich obligacji skarbowych, to jednak zdecydowaliśmy się na ten krok, ze względu na  ciekawą propozycję jaką jest  fundusz dłużny z kategorii absolutnej stopy zwrotu, którym zarządza Witold Chuść.

Altus Akcji – w naszych założeniach portfel powinien charakteryzować się niską zmiennością, dlatego udział w Altus Akcji to zaledwie 10%. Udział funduszu akcyjnego w portfelu, zwłaszcza w momencie, w którym zgodnie z metodą cyklu koniunkturalnego inwestycja w fundusze akcji jest „wskazana”, uznajemy za sposób na podniesienie zyskowności portfela przy względnie niskim ryzyku.

SubGo Fund Wierzytelności – to pierwszy fundusz sekurytyzacyjny działający na polskim rynku. To co jest istotne, wynik funduszu nie zależy bezpośrednio od koniunktury na rynku akcji, obligacji, a także od poziomu oprocentowania depozytów bankowych. Kluczowym  elementem funduszu wierzytelności jest wyspecjalizowany podmiot – „serwiser”, z którym fundusz musi nawiązać współpracę. Serwiser, za pieniądze klientów funduszu, nabywa pakiety wierzytelności, wycenia je  i windykuje.

Templeton Global Bond Fund – fundusz inwestuje w papiery dłużne emitentów z całego świata. Na zysk funduszu składa się połączenie dochodu z odsetek obligacji i wzrostu cen papierów dłużnych oraz zysków płynących z kursu wymiany walut.

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top