Solution One – fundusz , który opiera się rynkom

Fundusz Solution One działa na rynku walutowym. Jak wiadomo forex jest tak skonstruowany, że nie ma znaczenia, czy przyjmuje się pozycję „długą” na wzrost, czy pozycję „krótką” na spadek, bo przy dobrze określonym trendzie w obu przypadkach można zarobić. A gdyby tak pozbyć się tego dylematu i mieć narzędzia, które niwelują kierunek ,a zarabiają na różnicach to przepis na wynik gotowy.

Powyższe rozwiązanie przypominać może opisane w innych artykułach strategie long/short, z tym, że dodatkowo zarządzający specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu nieefektywności rynku. O jednej z takich nieefektywności przykładowo pisaliśmy w: Trigon Quantum Arbitrage FIZ, czyli atrakcyjny zysk przy bardzo niskim ryzyku.

Solution One to fundusz hedgingowy, wykorzystujący wiele nieskorelowanych ze sobą strategii, gdzie największy nacisk kładzie się na rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem.

Dla przypomnienia, wyznacznikami naszego podejścia do inwestowania są:

  1. Zysk – większy niż na lokacie – Solution One w ciągu roku działalności osiągnął wynik 12% (sprawdź TOP5)
  2. Bezpieczeństwo – w żadnym momencie fundusz nie miał ujemnego wyniku licząc miesiąc do miesiąca.
  3. Płynność – wpłaty i wypłaty z funduszu realizowane są w cyklach miesięcznych.

Warto zatem, w naszej ocenie, zainteresować się tym rozwiązaniem.

 

Paweł Jakubowski

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top