Przegląd techniczny – Solution One FIZ

Nasz krótki przegląd zacznijmy od porównanie wyników funduszu ze wskaźnikiem dobrej lokaty.

Wskaźnik (nazwany „wskaźnikiem dobrej lokaty”) odzwierciedla stopę zwrotu z wysoko oprocentowanych depozytów. Metodologię tworzenia wskaźnika opisujemy dokładniej na: http://alternatywadolokaty.pl/wskazniki/

 Wykres nr 1.

wykres solution vs depozyt

 

A teraz spójrzmy na 12 miesięczne stopy zwrotu. Załóżmy, że inwestor chce zainwestować dokładnie na 12 miesięcy, po tym okresie musi zakończyć inwestycje. Ponieważ Solution One Fiz wystartował w październiku 2014 sprawdzamy wszystkie możliwe roczne okresy w historii funduszu. Inwestor mógł zainwestować od października 2014 do października 2015, od listopada 2014 do listopada 2015 itd…  Takich pełnych rocznych okresów jest 25.

Poniżej na wykresie pokazujemy stopę zwrotu w zależności od momentu rozpoczęcia inwestycja w założeniu, że trwa ona 12 miesięcy.

Wykres nr 2

wykres stopy zwrotu

 

W  najgorszym roku (początek inwestycji wrzesień 2015) klient zarobiłby 3,11%. W najlepszym (początek inwestycji wrzesień 2016) – 12,05% . W pozostałych okresach rozkład stóp zwrotu jest pomiędzy 4% a 12%.

Wybierając horyzont 2 letni, otrzymamy następujący rozkład.

 

Wykres nr 3

24 miesiące

 

Widać wyraźnie, że horyzont ma znaczenie. Im bardziej go skracamy tym większy jest rozrzut w uzyskiwanych stopach zwrotu. Im bardziej wydłużamy tym bardziej powtarzalne są wyniki.

Solution One FIZ  to fundusz hedgingowy, wykorzystujący wiele nieskorelowanych ze sobą strategii, gdzie największy nacisk kładzie się na rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem.

Fundusz opiera się w dużej mierze o strategie arbitrażowe. A hasłem jest zdanie; „Nie przewidujemy przyszłości, kreujemy rzeczywistości”

Osoby inwestujące na rynku akcji, próbują przewidzieć jak zachowają się wyceny spółek czy indeksy giełdowe w najbliższej przyszłości. Solution nie próbuje tego robić, w zamian wykorzystuje nieefektywności rynkowe, które mają miejsce tu i teraz.

Jedną z takich strategii jest Carry Trading, który wykorzystuje różnice w oprocentowaniu waluty.

Powiedzmy, że pożyczamy pieniądze w strefie euro gdzie oprocentowanie jest bardzo niskie (ujemne) a w związku z tym koszty pożyczki są bardzo małe a następnie lokujemy kapitał w wysoko oprocentowanej lirze tureckiej. Po określonym czasie wypłacamy pieniądze z dużym zyskiem i zwracamy naszą pożyczkę w euro.

Wydaje się to prostą receptą na zarabianie dużych pieniędzy. W rzeczywistości musimy pamiętać o ryzyku kursowym, dla nas ważny jest kurs liry tureckiej do euro, bo może się okazać, że jego wahnięcie zaburzy całkowicie wynik naszej inwestycji, dlatego w tego typu transakcji ryzyko musi być zabezpieczone i to jest właśnie zadanie zarządzających Solution One FIZ.

Proszę zwrócić uwagę, że nie przewidujemy przyszłości, tylko wykorzystujemy rzeczywistość.

Your email address will not be published.

Scroll to Top