Portfel 50 PF stan na 31.07.2014

WYKRES WARTOŚCI JEDNOSTKI PORTFELA od 01.stycznia 2013 (początek)

Wykres wartości jednostki portfela  - od 01.stycznia 2013 (początek)

WYNIK

wynik

STOPY ZWROTU Z PODZIAŁEM NA FUNDUSZE

stopy zwrotu z podziałem na fundusze

AKTUALNY SKŁAD PORTFELA

aktualny skład portfel

OPIS

07/2014 – W lipcu nie podjęliśmy żadnych działań, natomiast obserwując rynek podjęliśmy decyzję, że zredukujemy udziały Altusa ASZ Nowa Europa i Altusa ASZ Optymalnego Wzrostu w zamian zwiększymy we wrześniu udział funduszu Trigon Polskie Perły (emisja przewidziana na wrzesień) chcemy także (jeszcze w sierpniu) dodać do portfela fundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacji

06/2014W czerwcu odkupiliśmy 20 000 zł z funduszu Altus ASZ Rynku Polskiego – kapitał podzieliliśmy 6000 zł – Altus ASZ Nowej Europy, 7000 zł Altus ASZ Optymalnego wzrostu, 7000  zł Trigon Polskie Perły

05/2014W związku z emisją nowego funduszu Trigon Polskie Perły, która ma charakter publiczny (możliwa jest inwestycja już od 5000 zł), postanowiliśmy za kapitał wypłacony z Altus ASZ Rynek Polski dokona zakupu jednostek Trigon Polskie Perły, (pierwotny plan Trigon Quantum Neutral). Kolejna subskrypcja funduszu Trigon Polskie Perły zaczyna się 13.06.2014 r., dlatego cały plan naszego transferu został przeniesiony z maja na czerwiec.

04/2014 –  Altus ASZ Rynku Polskiego –  znacznie „spowolnił” nasz portfel, mamy świadomość, że fundusz na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo inwestycji i niską zmienność, dlatego zarządzający musieli zareagować na początek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który w pierwszej fazie wywołał dużą nerwowość wśród inwestorów.

Fundusz ograniczył do minimum stosowanie strategii (Long/Short) i postanowił przeczekać nerwowy okres. Strategia Long/Short pozwala zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach, natomiast pamiętać trzeba, że ten sposób działania opiera się na logice, a jak wiemy w nerwowym okresie inwestorzy nie myślą logicznie – dlatego w takim okresie najbezpieczniejsza jest gotówka.

To spowodowało, że w pierwszym kwartale 2014 roku fundusz bardziej chronił kapitał niż generował zyski.

Rozumiemy to podejście, nie zmienia to faktu, że zaczynamy nabierać obaw, czy fundusz będzie w stanie zarabiać na poziomie 7-8% w skali roku. Okazało się, że sytuacja, w której średnie i małe spółki tracą znacznie więcej niż duże, stanowi problem dla funduszu i jego strategii.

Dlatego planujemy w maju br. wypłacenie 20 000 z Altus ASZRP i zakup Trigon Quantum Neutral. W Altusie ASZRP pozostanie ok. 14 000 zł.

10/2013 –  Altus ASZ Dłużny praktycznie odrobił straty wynikające z ostatniej przeceny, czego nie można powiedzieć o pozostałych funduszach obligacji (chociaż na wyróżnienie zasługuje Ipopema Obligacji – ten fundusz także brany był przez nas pod uwagę przy wyborze składu portfela).

Altus ASZ Rynku Polskiegood czerwca wyraźnie postanowił ograniczyć ryzyko. Jest to związane m.in. z niepewnością co do decyzji rządu w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ograniczenie ryzyka wpłynęło na wypłaszczenie wykresu, ale i tak wynik w okresie styczeń – wrzesień na poziomie 9,66% jest powyżej naszych oczekiwań.

07/2013– W czerwcu mieliśmy do czynienia z silną przeceną na rynku długu. Mocno ucierpiały obligacje skarbowe ze stałym kuponem. Przyczyną tego była m.in. obawa o zakończenie  przez FED polityki luzowania. Altus ASZ Dłużny nie uniknął przeceny, ale była ona dużo mniejsza niż w przypadku tradycyjnych funduszy obligacyjnych np.: Arka Prestige Obligacji Skarbowych w skrajnym momencie był przeceniony o 6%, a maksymalna przecena w przypadku Altusa wyniosła tylko 2%.

Mimo, że te wydarzenia wpłynęły na wynik portfela , zwłaszcza w ujęciu miesięcznym, nadal nie zmieniamy składu portfela, myślimy, że będzie to dobry moment, aby zobaczyć jak sprawdzi się strategia absolutnej stopy zwrotu na rynku długu.

01/2013 – do składu portfela zaproponowaliśmy dwa fundusze.

60% Altus ASZ Rynku Polskiego

40% Altus ASZ Dłużny.

Altus ASZ Rynku Polskiego jest funduszem z kategorii absolutnej stopy zwrotu. Fundusze z tej kategoriimają za zadanie zarabiać w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę w gospodarce i bez względu na wysokość stóp procentowych, co w praktyce powinno oznaczać uzyskiwanie atrakcyjniejszych stóp zwrotu od lokat bankowych, przy niskim ryzyku. Nie powinno być tutaj liniowej zależności od koniunktury na warszawskiej giełdzie, jak w przypadku funduszy akcji, czy funduszy rynku pieniężnego i obligacji, które podobnie jak lokaty zależą od wysokości stóp procentowych.

Nie każdy zarządzającypotrafi spełnić oczekiwania związane z tą kategorią. My postawiliśmy na ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego już na początku 2013 r. pomimo, że historia tego funduszu była bardzo krótka. Wynikało to z faktu, że znaliśmy dobrze osiągnięcia innego funduszu  absolutnej stopu zwrotu zarządzanego przez zespół Piotra Osieckiego od 2009 r. – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

Altus ASZ Dłużny – mimo, że środowisko niskich stóp procentowych nie zachęcało do inwestycji w fundusze z kategorii obligacyjnej, podobnie rekordowe wyceny polskich obligacji skarbowych, to jednak zdecydowaliśmy się na ten krok, ze względu na  ciekawą propozycję jaką jest  fundusz dłużny z kategorii absolutnej stopy zwrotu, którym zarządza Witold Chuść.

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top