Portfel 800 PF stan na 14.04.2015

Portfel 800 obraz 1a

Portfela 800 000 obraz 2a

Obraz 800 000 4 a

Portfela 800 000 obraz 3a

03/2015 W marcu zrealizowaliśmy plan wycofania się z Altusa ASZ Dłużnego – część na rzecz SubGo Obligacji 1, który inwestuje w obligacje korporacyjne, a część na Franklina K2 Alternative Strategies Fund, o którym niedawno pisaliśmy w jednym z artykułów.

02/2015 – Podobnie jak w Portfelu 200 PF w związku z zapowiedzią, że to ostatnia obniżka stóp procentowych, myślimy o zmianie w najbliższym czasie, Altusa ASZ Dłużny na SubGO Obligacje 1, który należy do grupy funduszy obligacji korporacyjnych.

01/2015W styczniu nie dokonywaliśmy zmian na portfelu.

12/2014W grudniu nie dokonywaliśmy zmian. Spokojnie będziemy czekać na efekty ostatnich naszych działań, a widać je już w bieżącym miesiącu. Nadal uważnie przyglądamy się polskiemu rynkowi długu, aby móc w odpowiedniej chwili zareagować i nie konsumować ew. straty, w związku z podnoszeniem stóp procentowych, choć przy dzisiejszym poziomie inflacji wydaje się to mało prawdopodobne.

11/2014– Dokonaliśmy zmiany w części „funduszy akcyjnych”. Sprzedaliśmy połowę udziałów w funduszu Altus ASZ Nowa Europa, w to miejsce zakupiliśmy Trigon Quantum Neutral.

10/2014Ostatnie zmiany przynoszą już efekty. Altus ASZ Dłużny pozostawimy w portfelu do momentu, w którym uznamy, że wzrosło ryzyko podniesienia stóp procentowych. Dopóki istnieje szansa na ich kolejną obniżkę, nie będziemy dokonywać takich zmian.

09/2014W wrześniu dokonaliśmy zakupu za kwotę 100 000 zł, funduszu Trigon Polskie Perły.

08/2014 – W portfelu dokonaliśmy zmiany, sprzedając fundusz Trigon Absolute Return – zakupiliśmy za prawie 60% uzyskanej kwoty SubGo Obligacji 1, pozostała gotówka oczekuje na wrześniową emisję funduszu Trigon Polskie Perły.

07/2014W lipcu nie podjęliśmy żadnych działań, natomiast obserwując rynek podjęliśmy decyzję, że zredukujemy udziały Trigon Quantum Absolute Return  w zamian zwiększymy we wrześniu udział funduszu Trigon Polskie Perły (emisja przewidziana na wrzesień) chcemy także (jeszcze w sierpniu) dodać do portfela fundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacji

06/2014W czerwcu sprzedaliśmy udziały  Altus ASZ Rynku Polskiego – kapitał podzieliliśmy pomiędzy  Altus ASZ Nowej Europy, i  Trigon Polskie Perły.

10/2013 –  zmiana składu portfela:  zdecydowaliśmy się na sprzedaż funduszu SubGO Obligacji 1, ale nie z powodu wyniku inwestycyjnego, który był najlepszy w tej klasie aktywów, nasza decyzja była związana z faktem, że chcieliśmy zainwestować w Fundusz zamknięty z kategorii absolutnej stopy zwrotu Quantum Absolute Return zarządzany przez Trigon TFI, który opisaliśmy w informatorze inwestycyjnym (styczeń, luty).

01/2013 – do składu portfela zaproponowaliśmy cztery fundusze.

30% Altus ASZ Rynku Polskiego,

20% Altus ASZ Dłużny,

25% SubGo Obligacji korporacyjnych FIZ

25% Eques Debitum FIZ NFS (fundusz wierzytelności) FIZ

 Altus ASZ Rynku Polskiego jest funduszem z kategorii absolutnej stopy zwrotu. Fundusze z tej kategorii mają za zadanie zarabiać w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę w gospodarce i bez względu na wysokość stóp procentowych, co w praktyce powinno oznaczać uzyskiwanie atrakcyjniejszych stóp zwrotu od lokat bankowych, przy niskim ryzyku. Nie powinno być tutaj liniowej zależności od koniunktury na warszawskiej giełdzie, jak w przypadku funduszy akcji, czy funduszy rynku pieniężnego i obligacji, które podobnie jak lokaty zależą od wysokości stóp procentowych.

Nie każdy zarządzający potrafi spełnić oczekiwania związane z tą kategorią. My postawiliśmy na ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego już na początku 2013 r. pomimo, że historia tego funduszu była bardzo krótka. Wynikało to z faktu, że znaliśmy dobrze osiągnięcia innego funduszu  absolutnej stopu zwrotu zarządzanego przez zespół Piotra Osieckiego od 2009 r. – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

Altus ASZ Dłużny – mimo, że środowisko niskich stóp procentowych nie zachęcało do inwestycji w fundusze z kategorii obligacyjnej, podobnie rekordowe wyceny polskich obligacji skarbowych, to jednak zdecydowaliśmy się na ten krok, ze względu na  ciekawą propozycję jaką jest  fundusz dłużny z kategorii absolutnej stopy zwrotu, którym zarządza Witold Chuść.

SubGO Obligacji 1to fundusz inwestycyjny zamknięty, który inwestuje do 99% aktywów w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone co najmniej w 100% wartości emisyjnej.

Eques Debitum FIZ NFS fundusz sekurytyzacyjny nabywający z dyskontem portfele przeterminowanych wierzytelności masowych.

Radosław Ratusiński

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top