Portfel 800 PF stan na 08.09.2014

WYKRES WARTOŚCI JEDNOSTKI PORTFELA

obraz 1 800 000

WYNIK

Obraz 4 portfel 800 000

 

STOPY ZWROTU Z PODZIAŁEM NA FUNDUSZE

Obraz 2 800 000[2]

AKTUALNY SKŁAD PORTFELA

Obraz 3 800 000[1]

OPIS

08/2014 – W portfelu dokonaliśmy zmiany, sprzedając fundusz Trigon Absolute Return – zakupiliśmy za prawie 60% uzyskanej kwoty SubGo Obligacji 1, pozostała gotówka oczekuje na wrześniową emisję funduszu Trigon Polskie Perły.

07/2014W lipcu nie podjęliśmy żadnych działań, natomiast obserwując rynek podjęliśmy decyzję, że zredukujemy udziały Trigon Quantum Absolute Return  w zamian zwiększymy we wrześniu udział funduszu Trigon Polskie Perły (emisja przewidziana na wrzesień) chcemy także (jeszcze w sierpniu) dodać do portfela fundusz obligacji korporacyjnych SubGo Obligacji

06/2014W czerwcu sprzedaliśmy udziały  Altus ASZ Rynku Polskiego – kapitał podzieliliśmy pomiędzy  Altus ASZ Nowej Europy, i  Trigon Polskie Perły.

10/2013 –  zmiana składu portfela:  zdecydowaliśmy się na sprzedaż funduszu SubGO Obligacji 1, ale nie z powodu wyniku inwestycyjnego, który był najlepszy w tej klasie aktywów, nasza decyzja była związana z faktem, że chcieliśmy zainwestować w Fundusz zamknięty z kategorii absolutnej stopy zwrotu Quantum Absolute Return zarządzany przez Trigon TFI, który opisaliśmy w informatorze inwestycyjnym (styczeń, luty).

01/2013 – do składu portfela zaproponowaliśmy cztery fundusze.

30% Altus ASZ Rynku Polskiego,

20% Altus ASZ Dłużny,

25% SubGo Obligacji korporacyjnych FIZ

25% Eques Debitum FIZ NFS (fundusz wierzytelności) FIZ

 Altus ASZ Rynku Polskiego jest funduszem z kategorii absolutnej stopy zwrotu. Fundusze z tej kategoriimają za zadanie zarabiać w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę w gospodarce i bez względu na wysokość stóp procentowych, co w praktyce powinno oznaczać uzyskiwanie atrakcyjniejszych stóp zwrotu od lokat bankowych, przy niskim ryzyku. Nie powinno być tutaj liniowej zależności od koniunktury na warszawskiej giełdzie, jak w przypadku funduszy akcji, czy funduszy rynku pieniężnego i obligacji, które podobnie jak lokaty zależą od wysokości stóp procentowych.

Nie każdy zarządzającypotrafi spełnić oczekiwania związane z tą kategorią. My postawiliśmy na ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego już na początku 2013 r. pomimo, że historia tego funduszu była bardzo krótka. Wynikało to z faktu, że znaliśmy dobrze osiągnięcia innego funduszu  absolutnej stopu zwrotu zarządzanego przez zespół Piotra Osieckiego od 2009 r. – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

Altus ASZ Dłużny – mimo, że środowisko niskich stóp procentowych nie zachęcało do inwestycji w fundusze z kategorii obligacyjnej, podobnie rekordowe wyceny polskich obligacji skarbowych, to jednak zdecydowaliśmy się na ten krok, ze względu na  ciekawą propozycję jaką jest  fundusz dłużny z kategorii absolutnej stopy zwrotu, którym zarządza Witold Chuść.

SubGO Obligacji 1to fundusz inwestycyjny zamknięty, który inwestuje do 99% aktywów w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone co najmniej w 100% wartości emisyjnej.

Eques Debitum FIZ NFS fundusz sekurytyzacyjny nabywający z dyskontem portfele przeterminowanych wierzytelności masowych.

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top