Porównanie wybranych funduszy z lokatami bankowymi

Od 2012 roku skupiliśmy się na poszukiwaniu alternatywy dla depozytu bankowego. Powód takiego działania jest oczywisty – uzyskanie choćby kilkuprocentowej przewagi nad lokatą bankową – pozwoliłoby nam znacznie zwiększyć poziom oszczędności. Ta, wydawałoby się, niewielka różnica w oprocentowaniu, z czasem kumuluje się, dając inwestorom znaczące korzyści finansowe.
Podstawą selekcji są oczywiście wyniki , ale nawet fundusz, który może pochwalić się atrakcyjnym zyskiem będzie przez nas dodany do portfela, tylko jeśli spełni wymogi bezpieczeństwa.

Należą do nich:
– niska zmienność – duże wahania wyceny funduszy powodują, że nie czujemy się bezpiecznie . Przy dużej zmienności nasze zyski mogą zostać “zjedzone” jedną silną przeceną. Dlatego, aby każdy mógł ocenić zmienność prezentowanych przez nas rozwiązań, zamieszczamy przebieg wyceny każdego z funduszy.
– dodatnia stopa zwrotu – fundusze z kategorii absolutnej stopy zwrotu powinny generować dodatnią stopę zwrotu bez względu na koniunkturę i warunki rynkowe. Ważne aby zarządzający był w stanie “zamknąć” z wynikiem dodatnim każdy sześciomiesięczny okres.
– płynność – to bardzo istotny parametr i mamy tu na myśli zarówno to, jak często klienci mogą wypłacić kapitał z funduszu jak i to,  jak szybko zarządzający funduszem jest w stanie zamienić posiadane aktywa na gotówkę.
– weryfikacja – podstawą dodania funduszy do oferty, jest nie tylko obserwacja jego parametrów, ale także zrozumienie sposobu działania. Spotykając się z przedstawicielami funduszu oceniamy wiarygodności zarówno zarządzającego jak i TFI.

Wskaźnik Wymagane Oprocentowanie Depozytu, (WOD) – wskaźnik pozwala ocenić “wartość dodaną funduszu” w stosunku do lokaty bankowej (wskaźnik wyliczony dla lokaty z roczną kapitalizacją odsetek). Np: fundusz Trigon Quantum Neutral zapoczątkował działalność w styczniu 2014 r. W listopadzie 2016 jego stopa zwrotu wyniosła 30,89%. To oznacza, że współczynnik oprocentowania depozytu dla tego funduszu wynosi 10%.
Co to znaczy? Aby uzyskać taki sam zysk jak z funduszu Quantum Neutral klient musiałby ulokować w styczniu 2014 kapitał na lokacie oprocentowanej 10%. Po roku kapitał plus odsetki ulokować ponownie na 10%. Podobnie w styczniu 2016 r. Dopiero wtedy obie inwestycje stałyby się porównywalne.

wskaznik-wod

 

 

 

 

tpp-ok

tqn

trigon-16

 

ttogon-absolute-return

 

 

 

 

 

 

 

 

solution

opoka

altus

insignis

tr-profit-ns-fiz

trigon-profit-iii

pragma-fiz

Your email address will not be published.

Scroll to Top