OPOKA TFI – silny gracz na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu

O strategii absolutnej stopy zwrotu, w tym o strategii long/short piszemy już od dawna.

Te strategie okazały się o wiele bardziej efektywne niż oferowane przez tradycyjne fundusze inwestycyjne. Pisząc efektywne mam na myśli stosunek zysk do ryzyka.

Strategia long/short jest reprezentowana przede wszystkim przez fundusze z kategorii FIZ (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte), co utrudnia dostęp do tego typu rozwiązań dla szerokiego grona klientów.

Inna kwestia, że nie wszyscy wśród zarządzających FIZ-ami potrafią ten model skutecznie zastosować, co powoduje, że na rynku jest zaledwie kilka funduszy, które odnoszą sukcesy.

Z innej strony patrząc, jedną z przyczyn sukcesu long/short jest właśnie brak powszechnego dostępu.

Pisząc o funduszach, które odnoszą sukces, należy wymienić Opoka TFI, który, w ostatnim roku pokazał, że należy do ścisłej czołówki.

Na początku chciałby porównać wyniki funduszu Opoka Neutral oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego i wskaźnika WIBID (który, w pewnym sensie, odzwierciedla rentowność bezpiecznych inwestycji).

Wykres od 10.2014 do 12.2015

obraz nr 1

 

Bardzo dobry wynik Opoka Neutral to efekt „mocnej” drugiej połowy roku, zysk za ostatnie 6 miesięcy wyniósł 7,78%.

Osoba nie mająca wcześniej kontaktu z tym modelem działania, może poczuć się zakłopotana, ponieważ z jednej strony Opoka Neutral to fundusz inwestujący bezpośrednio na naszej giełdzie, na której ostatnie półrocze było najgorsze od wielu lat (przypomnę tylko, że indeks giełdowy WIG20 tracił nawet 30% ,cofając się do wycen z lipca 2009 r.), z drugiej strony, kiedy patrzymy na wycenę jednostki funduszu, widać, że Opoka Neutral osiągnęła w tym samym półroczu zysk na poziomie 8%.

Powstaje pytanie, na czym polega strategia long/short i dlaczego daje takie wyniki?

Pisaliśmy o tym wielokrotnie – choćby w tym miejscu: http://alternatywadolokaty.pl/strategia-longshort-krotkie-przypomnienie-zasady-dzialania/ W telegraficznym skrócie, w strategii long/short nie próbujemy przewidywać, czy rynek będzie rósł, czy spadał. Tutaj grupujemy spółki w pary i zastanawiamy się, która z nich jest lepsza. „Lepsza” – oznacza tylko tyle, że w czasie wzrostów zarobi więcej, a w czasie spadków straci mniej.

Porównajmy tę sytuację do wyścigów konnych. Na wyścigach nikt nie przyjmuje zakładów na to, czy w dniu wyścigu będzie słońce, czy będzie padał deszcz, nikt nie zakłada się jaka będzie temperatura powietrza i czy będzie wiatr.Inwestując tradycyjnie w rynek akcyjny próbujemy oszacować, co będzie za rok, albo dwa, czy spółka którą dodaliśmy do portfela wzrośnie, czy straci na wartości. Jest to bardzo trudne do przewidzenia, tak jak pogoda w czasie wyścigu.

W trakcie wyścigu obstawiamy zwycięzcę gonitwy.

Podobnie jest w strategii long/short – my nie próbujemy oceniać jaka będzie wycena spółki za miesiąc, rok, dwa lata. My próbujemy oszacować, która z dwóch spółek jest lepsza, – można w uproszczeniu przyjąć, że jest to rodzaj zakładu.

Pamiętajmy, że w tej metodzie zarabiać można także w trakcie spadków, ponieważ „lepsza” oznacza też taką spółkę, która mniej straci (jeśli „gorsza” spółka straciła 9%, a lepsza tylko 5%, to nasz warunek jest spełniony i zarabiamy).Oczywiście żaden zarządzający nie ma 100% skuteczności. Wystarczy jednak, że 60% naszych decyzji (zakładów) jest trafnych i już fundusz będzie przynosił zyski.

Poniższy wykres prezentuje miesięczne wynik funduszu Opoka Neutral nałożone na miesięczne wyniki WIG (Warszawski Indeks Giełdowy).

obraz 2 opoka

Warto zwrócić uwagę, że metoda long/short pozwala funduszowi oderwać się od wyników giełdowych – wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, w której WIG kończy miesiąc z wynikiem ujemny, a fundusz z wynikiem dodatnim. Taka sytuacja rzadko zdarza się w typowym funduszu akcyjnym.

Poczynając od października 2014 roku, zarządzający 11 miesięcy zakończyli z wynikiem dodatnim, WIG tylko 5.

Jeśli dodatkowo zwrócimy uwagę na fakt, że w przypadku strat ich bezwzględne wartości nie są duże (kontrola ryzyka) to finalnie możemy wykreślić poniższy wykres funduszu:

obraz 3opoka

Radosław Ratusiński

 Treść powyższej analizy nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Scroll to Top