Oferta niepubliczna – co czym warto wiedzieć.

W kwietniu 2018 weszła w życie ustawa, która zmienia przepisy dotyczące oferowania instrumentów finansowych. O czym warto wiedzieć w kontekście funduszy inwestycyjnych zamkniętych?

Po pierwsze fundusze Inwestycyjne zamknięte zgodnie z ustawą o obrocie emitują certyfikaty, które są papierami wartościowymi. W przypadku funduszy otwartych mamy do czynienia z jednostkami uczestnictwa.

Po drugie (i najważniejsze) fundusze inwestycyjne zamknięte mogą emitować certyfikaty w drodze oferty publicznej lub niepublicznej.

Zgodnie z rat 3 ust 1 Ustawy o ofercie – ofertą publiczną jest udostępnienie co najmniej 150 osobom na terenie jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi w dowolnej formie i w  dowolny sposób informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu papierów wartościowych.

O ofercie niepublicznej mówimy, jeżeli informacje są udostępniane maksymalnie 149 osobom.

Ponieważ ogromna większość funduszy typu FIZ przeprowadza emisję w oparciu o  ofertę niepubliczną w związku z tym informacje o funduszach (i o aktualnej emisji) mogą dotrzeć maksymalnie do 149 osób.

Jeśli informacja o aktualnej emisji funduszu (+ inne podstawowe dane)  nie może być skierowana do większej grupy niż 149 osób, to oznacza, że trzeba przepływ informacji kontrolować.

Pamiętajmy, umieszczenie informacji w Internecie czy w innej ogólno dostępnej formie powoduje, że nie wiemy ile osób ją przeczyta a co za tym idzie, nasza oferta niepubliczna może stać się publiczną.

System „liczenia” osób, to tak zwana propozycja nabycia. Klient który wykazuje wstępne zainteresowanie funduszem prosi towarzystwo o wystawienie propozycji nabycia. Propozycja nabycia ma swój numer np.: 95. Wraz z nadaniem numeru klient otrzymuje także wszystkie niezbędne informacje o funduszu oraz o jego aktualnej emisji (oczywiście ta propozycja nie jest wiążąca). .

Natomiast problem pojawia się w innym miejscu. Żeby wystąpić o propozycję nabycia inwestor musi mieć jakieś rozeznanie, potrzebuje chociaż „minimalnego poziomu informacji.” Funduszy Zamkniętych na naszym rynku jest grubo ponad 1000, trudno występować do każdego z nich o propozycje nabycia. Niezbędna jest wstępna selekcja, tylko na jakiej podstawie?

 Towarzystwa nie wiedzą jak interpretować te przepisy w związku z tym niektóre z nich usuwają cały przekaz z przestrzeni publicznej łącznie z wynikami funduszy czy nawet ich nazwami.

Przypomina to sytuację w której wchodzimy do salonu samochodowego i widzimy jedynie kontury pojazdów ukryte pod płachtą a z katalogów wymazane są wszelkie dane techniczne i nazwy modeli. Doradca mówi, że jeśli zdecydujemy się na jazdę próbną on opowie nam coś więcej o samochodzie. Tylko na jakiej podstawie mamy wybrać samochód do jazdy próbnej?

W związku z tym, widząc w jak trudniej sytuacji są inwestorzy postanowiliśmy, że będziemy pisać o strategiach inwestycyjnych. Pamiętajmy, że to jak zachowuje się konkretny fundusz, jakie ma wyniki, jakie ryzyko jest z nim związane zależy od tego „co ma w środku”, jaką strategię stosuje oraz od doświadczenia zarządzającego.

Nawiązując do tematyki motoryzacyjnej, to trochę tak jak byśmy opisywali wady i zalety silnika benzynowego, diesla, hybrydy, czy omawiali konkretne typy zawieszenia, bez oceny poszczególnych modeli.

W związku z tym, planujemy gruntowną przebudowę strony „alternatywa do lokaty”, tak aby dopasować się do obowiązujących regulacji.

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top