Od 2004 roku zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem finansowym, oferując klientom prywatnym oraz instytucjonalnym kompleksową, indywidualną i długofalową obsługę finansową. Strona alternatywa do lokaty poświęcona jest obszarowi, który uznaliśmy za niezwykle istotny.

Dlaczego warto poszukiwać alternaty do depozytu bankowego? Uzyskanie choćby 4% przewagi nad lokatą bankową – pozwoliłoby nam znacznie zwiększyć poziom oszczędności. Ta, wydawałoby się, niewielka różnica w oprocentowaniu, z czasem kumuluje się, dając inwestorom potężne zyski finansowe.

Jak to zrobić? Fundamentem naszego projektu stały się fundusze inwestycyjne o strategii absolutnej stopy zwrotu. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych , fundusze z kategorii absolutnej stopy zwrotu to kwestia kilku ostatnich lat. Dlatego początek testowania strategii alternatywa do lokat  to rok  2012 (od stycznia 2013 co miesiąc prezentowaliśmy wyniki tego działania na naszej stronie). Strategii Absolutna Stopa Zwrotu, to początek roku 2014. 

Czy fundusz jest bezpieczny? Konstrukcja prawna funduszy jest bardzo korzystna i bezpieczna dla inwestora. W przypadku funduszy zgromadzony kapitał pozostaje własnością klienta (w przypadku lokaty bankowej kapitał klientów  wchodzi do masy upadłościowej banku, gdyby nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, klientom banków groziłaby utrata całości kapitału. Ryzyko jakie ponosimy w przypadku funduszu związane jest z jego stopą zwrotu. Naszym celem było pokazanie, ze dobierając w sposób przemyślany fundusze  do portfela, możemy uzyskać atrakcyjny wynik, kontrolując przy tym poziom ryzyka.

 

Alternatywę do lokaty tworzą:

Paweł Jakubowski ekonomista, doradca finansowy, Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku związany z rynkiem finansowym. Początki kariery zawodowej to praca w firmach leasingowych. Następne lata to zdobywanie kolejnych doświadczeń w instytucji skoncentrowanej na finansowaniu pojazdów dla osób fizycznych i firm.

Od 2008 roku związany z instytucjami doradztwa finansowego, wybiera dla swoich klientów najkorzystniejsze rozwiązania. Wierzy, że indywidualna i profesjonalna opieka od momentu sprzedaży do zakończenia życia produktu jest najważniejszą wartością dodaną dla klienta. Specjalizuje się w tworzeniu i w prowadzeniu długookresowych portfeli skonstruowanych dla osiągnięcia zaplanowanego celu inwestycyjnego, przy zapewnieniu należytego, zgodnego z profilem klienta, poziomu ryzyka. Osobiście interesuje się rynkiem Forex, inwestując własne środki, testuje na „własnej skórze” kolejne możliwości zarabiania pieniędzy, by w przyszłości móc oferować to rozwiązanie również klientom.

Radosław Ratusiński z rynkiem finansowym zawodowo związany jest od 2005 roku. W 2006 roku rozpoczął pracę w jednej z wiodących firm doradztwa finansowego w Europie – AWD (potem Swiss Life Select). Tam pełnił rolę doradcy, managera, zajmował się rekrutacją, rozbudową struktur, a także szkoleniami z zakresu finansów. Obecnie oferuje klientom prywatnym oraz instytucjonalnym kompleksową, indywidualną i długofalową obsługę finansową.

W obszarze inwestycji wyznaje zasadę, że osiąganie atrakcyjnych zysków musi być połączone z wiedzą na temat zarządzania ryzykiem. Kluczem do sukcesu jest zabezpieczanie wypracowanych zysków, w innym przypadku klient cały czas będzie miał obawy, że zarobione nadwyżki kapitałowe „wyparują” w obliczu rynkowej korekty, czy kolejnego kryzysu. Taka obawa czyni z nas stałych klientów banków, które  jak wiemy nie płacą zbyt dużo za nasze depozyty.

Scroll to Top