Newsletter wydanie specjalne

Od 2012 roku skupiliśmy się na poszukiwaniu alternatywy dla depozytu bankowego. Powód takiego działania jest oczywisty – uzyskanie choćby 4% przewagi nad lokatą bankową – pozwoliłoby nam znacznie zwiększyć poziom oszczędności. Ta, wydawałoby się, nie wielka różnica w oprocentowaniu, z czasem kumuluje się, dając inwestorom (w zależności od zainwestowanej kwoty i czasu inwestycji) od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych więcej, niż lokata bankowa.
Fundamentem naszego projektu stały się fundusze inwestycyjne. Oczywiście nie stało się tak bez powodu. Konstrukcja prawna funduszy jest bardzo korzystna i bezpieczna dla inwestora. W przypadku funduszy zgromadzony kapitał pozostaje własnością klienta, a nie jak w przypadku lokaty bankowej wchodzi do masy upadłościowej banku. Gdyby nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, klientom banków groziłaby utrata całości kapitału.
To, co budzi kontrowersje w przypadku funduszy inwestycyjnych, to ich wyniki. Ponieważ alternatywa do depozytu bankowego musi charakteryzować się ograniczonym ryzykiem i niską zmiennością, w ramach projektu postanowiliśmy z tysięcy funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku, wyselekcjonować te najlepsze. Jeszcze w 2012 roku położyliśmy silny nacisk na mało wówczas znaną strategię “absolutnej stopy zwrotu” (strategie long/short, market neutral, arbitraż). Fundusze z tej kategorii powinny generować zyski bez względu na koniunkturę rynkową i uzyskiwać w każdy roku dodatnią stopę zwrotu. Kolejną”cegiełką”, którą wykorzystaliśmy, aby zrealizować swój cel, była grupa funduszy z gwarancją.
Ponieważ nasza metoda sprawdziła się, a większość proponowanych przez nas funduszy osiągnęła w ostatnim czasie rekordowe wyceny, postanowiliśmy zaprezentować małe podsumowanie i pokazać fundusze, które, naszym zdaniem, najlepiej wpisują się w założenia “Alternatywy do lokaty”.

TPP obraz 1

TQN obraz 2

Solution obraz 3

Opoka obraz 4

Altus obraz 5

Insigniz obraz 6

Profit obraz 7

Profit III obraz 8

Pragma obraz 9

Radosław Ratusiński

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top