Nasza filozofia tworzenia portfeli

Ponieważ jesteśmy przekonani, że są osoby, które chciałyby zarabiać więcej niż na lokacie bankowej, ale boją się ryzyka, postanowiliśmy pokazać, jak z wykorzystaniem obszernej wiedzy finansowej można zbudować portfel, który spełni następujące warunki:

Po pierwsze:  zysk – finalnie portfel ma za zadanie wygenerować zysk większy niż lokata bankowa. To jest jego wartość dodana, która w dłuższym horyzoncie przekłada się na konkretne pieniądze.

Po drugie: bezpieczeństwo – rozumiane jako ograniczenie zmienności portfela. Bardzo często to właśnie duża zmienność, która może generować chwilowe, lub długoterminowe straty, odstrasza od inwestowania.

Po trzecie: płynność – zależy nam na tym, aby inwestycja była tak skonstruowana, by inwestor w każdej chwili miał dostęp do całości lub większości pieniędzy.

Projekt nazwaliśmy „Alternatywa Do Lokaty”, a początek historii portfela to styczeń 2013 roku.

Nie mamy tajemnic: to oznacza, że w każdym miesiącu oprócz wyników, prezentujemy aktualny skład portfela, informujemy o decyzjach jakie podjęliśmy i o tych, jakie mamy zamiar podjąć.

Radosław Ratusiński, Paweł Jakubowski
Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

 

 

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top