Czy można obniżyć próg wejścia do funduszy zamkniętych? Multi Investor czyli FIZ opakowany w ubezpieczenie.

Tym razem chciałem napisać kilka słów o nowym produkcie Multi Inwestor, dzięki któremu możliwość inwestowania w fundusze typu FIZ może stać się bardziej powszechna. W przypadku bezpośredniej inwestycji  w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty klient musi dysponować kapitałem na poziomie 40 tysięcy euro, co w obecnej chwili przekłada się na około 170 000 zł.

Jednym z pośrednich sposobów obniżenia tego progu jest „opakowanie” funduszu w ubezpieczenie, dzięki czemu możemy obniżyć próg  wejścia nawet do 20 tysięcy złotych.

Zacznijmy jednak od początku.

Dlaczego warto zainteresować się funduszami typu FIZ?

Ponieważ najlepsze z nich potrafią bardzo skutecznie realizować strategię absolutnej stopy zwrotu i radzą sobie z tą strategię o wiele lepiej niż powszechnie dostępne fundusze otwarte czyli FIO.

Absolutna stopa zwrotu ASZ –  to strategia, której celem jest uzyskiwanie w każdym roku dodatniej (atrakcyjnej) stopy zwrotu, bez względu na warunki rynkowe. Strategia dąży do jak największej powtarzalności wyników (niskiej zmienności).

Tak postawiony spowodował, że najlepsze z nich stały się ciekawą alternatywą dla depozytów bankowych.

Dla porównania fundusz akcyjny ma duży potencjał, ale w jednym miesiącu może zarobić 8% a w innym stracić 10%, brak powtarzalności  wyniku powoduje, że inwestycja staje się nieprzewidywalna.

Fundusz o najdłuższym stażu – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, rozpoczął działalność w lipcu 2009 roku. Od tego momentu zyskał 146%, w przypadku depozytu bankowego można by, w analogicznym okresie, liczyć na około 35%.

wykres Altusa

Ważny jest fakt, że atrakcyjny wynik nie został osiągnięty przy dużej zmienności. Wykres funduszu w żadnym stopniu nie przypomina wykresu typowego funduszu akcyjnego.

A teraz konkret.

Multinwestor został stworzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe TU Europa. W produkcie fundusze typu FIZ zostały objęte parasolem ubezpieczeniowym, dzięki czemu próg wejścia do funduszu obniżył się z ustawowych 40 tysięcy euro do 20 tysięcy złotych.

W ramach produktu mamy dostęp do wielu funduszy typu FIZ. Wśród nich znajdziemy przedstawicieli z kategorii absolutnej stopy zwrotu, ale także strategii akcyjnej czy obligacyjnej.

Klient może w ramach parasola dokonać transferu, czyli zmienić jeden fundusz na drugi a proces zamiany jest o wiele prostszy i szybszy niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w fundusz.

Umorzenia miesięczne powodują, że inwestycje możemy określić jako płynną.

Warto także zaznaczyć, że towarzystwo ma obowiązek dokonać wypłaty w ciągu 30 dni od momentu złożenia wykupu przez klienta, to oznacza, że nawet jeśli wystąpiłby jakiś problem z wypłatą kapitału ze strony funduszu towarzystwo musi dokonać przelewu „z własnego kapitału”.

Oczywiście w portfolio towarzystwa są przede wszystkim fundusze płynne stąd zagrożenie opóźnienia w wypłacie ze strony funduszu jest znikome.

Poniżej przykładowe fundusze, które są obecnie w ofercie lub są w najbliższym czasie planowane aby powiększyć koszyk inwestycyjny.

Ipopema MegaTrends FIZ –  klasa aktywów: akcji zagranicznych

Ipopema Global Bonds FIZ – klasa aktywów: obligacji zagranicznych

Trigon XXI FIZ – klasa aktywów: absolutna stopa zwrotu

Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ – klasa aktywów: absolutna stopa zwrotu

Skarbiec MultiAsset FIZ – klasa aktywów: absolutna stopa zwrotu

UniAbsolute Return Akcyjny FIZ – klasa aktywów: absolutna stopa zwrotu

Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ– klasa aktywów: akcji zagraniczny

Eques Akumulacji Majątku FIZ – klasa aktywów: mieszane polskie

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 – klasa aktywów: absolutna stopa zwrotu

Allianz Kumulacyjny Income & Growth FIZ – klasa aktywów: mieszane zagraniczne

Your email address will not be published.

Scroll to Top