Lokaty bankowe – porównanie z portfelami „PF”

W budowaniu przykładowych portfeli jednym z głównych założeń naszej filozofii jest wygenerowanie zysku wyższego niż lokata bankowa. Poniżej przedstawione zostały przykładowe portfele „50 PF” „200 PF” i „800 PF” na tle wybranych funduszy pieniężnych.

Ostatnia zmiana podstawowej stopy NBP miała miejsce w lipcu 2013 r. Można więc przyjąć, że na rynku lokat przez ostatni rok niewiele się działo. Choć dziś można znaleźć lokaty nawet na 5%, to są to propozycje na 1 – 2 miesiące i tylko dla nowych środków. Nie da się więc „rolować” tych lokat i w okresie 12 miesięcy jest niemożliwe aby utrzymać „tak wysokie” oprocentowanie.

Widać też że rynek wycenia lokaty na 12 miesięcy niżej niż na 24 miesiące co niechybnie oznacza, że spodziewane zmiany inflacji, a co za tym idzie stóp procentowych to bardziej końcówka przyszłego roku.

Być może oprocentowanie lokat będzie jeszcze niższe, bo w październiku br. doczekamy się ponownej obniżki podstawowej stopy procentowej NBP.

Z drugiej strony szukając większych zysków choćby na rynku funduszy akcyjnych musimy podjąć ryzyko, na które nie każdy z nas jest gotów.

Poniżej prezentujemy wyniki naszych portfeli na tle wybranej grupy funduszy gotówkowych (bezpiecznych), które traktujemy jako odpowiednik lokaty bankowej.

Już same fundusze bezpieczne często okazują się lepszym rozwiązaniem od lokaty, ponieważ możemy w każdej chwili wypłacić część kapitału „bez utraty odsetek”, a także dopłacać w dowolnym czasie pieniądze do rachunku. Fundusz nie ma terminu zapadalności, więc nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy po upływie określonego terminu będziemy zmuszeni zapłacić podatek od zysków, a następnie szukać kolejnego rozwiązania.

Głównym celem portfeli było uzyskanie wyniku lepszego niż na lokacie bankowej z zachowaniem bezpieczeństwa inwestycji.

 Portfel – 50 PF na tle funduszy bezpiecznych, od 01/2013 do 07/2014

50 PF wykres

 

Tabela

 

Portfel – 200 PF na tle funduszy bezpiecznych, od 01/2013 do 07/2014

200 PF obraz 2 ok[1]

 Tabela 2

 

Portfel – 800 PF na tle funduszy bezpiecznych, od 01/2013 do 07/2014

Obraz 800 PF 3 ok[1]

Tabela 3

 

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński i Przyjaciel Finansowy Paweł Jakubowski

 Treść powyższej analizy nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top