Lokata bankowa na tle portfela ADL (Alternatywa Do Lokaty)

W 2013 roku stworzyliśmy portfel, który miał być alternatywą do depozytu bankowego. Po czterech latach postanowiliśmy porównać nasze stopy zwrotu, z zyskami jakie można było uzyskać na lokacie bankowej.

Ponieważ brakowało wskaźnika, który w sposób wiarygodny odzwierciedlałby zysk z depozytu bankowego – stworzyliśmy go sami.

ZASADY TWORZENIA WSKAŹNIKA

  • Wyliczając wskaźnik staraliśmy się wybierać lokaty z pierwszej piątki rankingu*
  • Dane aktualizowaliśmy co kwartał.
  • Wskaźnik jest średnią z oprocentowania lokaty 12 miesięcznej, 6 miesięcznej i 3 miesięcznej.
  • Tworząc wskaźnik wybieraliśmy lokaty bez „tak zwanych” warunków dodatkowych i ograniczeń typu: tylko dla nowych środków.
  • O ile było to możliwe, staraliśmy się zmieniać bank jak najrzadziej.
  • Pełną metodologię tworzenia opiszemy dokładnie w oddzielnym artykule.

Patrząc na zasady tworzenia wskaźnika łatwiej zrozumieć dlaczego mówimy o aktywnej lokacie. Aktywna lokata, to taka, która wymagała stałej analizy oprocentowania, byliśmy także gotowi do zmiany banku jeśli tylko oprocentowanie przestawało być satysfakcjonujące.

Klienci bierni, związani ze swoim bankiem na tyle długo, że nie podejmują prób analizowania rynku, muszą liczyć się z tym, że ich wynik finansowy może być znacznie gorszy. Mówimy wtedy o Zysku z Biernej Lokaty . Oczywiście takiego wskaźnika nie będziemy obliczać, ponieważ może on być bardzo różny w zależności od tego, z usług jakiego banku korzysta klient, ale pokażemy możliwe różnice w oprocentowaniu między aktywnym, a biernym działaniem.

*Korzystaliśmy z zestawienia totalmoney.pl, bankier.pl

Rysunek 1 – Zysk z aktywnej lokaty od 01/2013 do 01/2017

obraz 1[3]

Zysk z biernej lokaty został obliczony jako połowa zysku z lokaty aktywnej. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale w jakimś stopniu obrazuje możliwe różnice. Poniżej przykłady pokazujące, dlaczego tak postąpiliśmy. Widać wyraźnie, że niektóre banki proponują bardzo niskie oprocentowanie i jeśli nie śledzimy rynku, nie jesteśmy gotowi na zmiany lub korzystamy z kont oszczędnościowych, to może okazać się, że nasze zyski będą wyjątkowo niskie.

  • W lipcu 2013 do wyliczenia wskaźnika aktywnej lokaty wykorzystaliśmy między innymi 3 miesięczną lokatę NeoBanku (Wielkopolski Bank Spółdzielczy), która oprocentowana była na poziomie 4,1% w skali roku. W tym czasie klienci banku BZ WBK mogli skorzystać z 3 miesięcznej lokaty tradycyjnej oprocentowanej na poziomie 1,9%.

 

  • W Grudniu 2015 – do wyliczenia naszego wskaźnika wykorzystaliśmy między innymi 12 miesięczną lokatę Toyota Bank oprocentowaną 2,35%. W tym czasie oprocentowanie rocznej lokaty progresywnej w banku PKO BP wynosiło zaledwie 0,5% !   (Wykres 1)

obraz 2[3]

Rysunek 2 – pokazuje jak w ostatnich 4 latach kształtował się zysk z aktywnej lokaty na tle portfela ADL (Alternatywa do lokaty).

obraz 3[4]

To oznacza, że dla kwoty inwestycji 100 000 zł zyskaliśmy w danym przedziale czasowym 24 950 zł więcej od osoby lokującej pieniądze na lokatach (aktywnie) i o około 31 660 więcej, niż osoba o biernym podejściu. Oczywiście należy pamiętać o uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, który jest pobierany przy wypłacie kapitału, ale podatek pobierany jest także przy zamknięciu lokaty, więc postanowiliśmy to pominąć.

 

Radosław Ratusiński

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top