Kumulacja, czy szczęśliwy numerek? Część 2

Rajdu Świętego Mikołaja w tym roku nie było. W poprzednim artykule pisałem o statystykach, które przemawiały za tym, że w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia w grudniu ze wzrostem cen akcji.

W tym roku grudzień okazał się „nieprzyjazny” dla inwestorów. W Polsce mało pozytywna była pierwsza połowa miesiąca, gdzie 14 grudnia WIG20 zaliczył prawie 9% spadku kończąc grudzień na minus 3,5%.

Jeszcze gorzej wypadł niemiecki DAX , który w połowie grudnia (licząc od pierwszego) był na minusie prawie 11%, a skończył z wynikiem -5,62%. Zdecydowanie lepiej wypadł amerykański S&P500, który najgorszy spadek zaliczył 20 grudnia -3,6%, a zakończył miesiąc na lekkim minusie 1,75%.

Jakie są przyczyny niezrealizowania pozytywnego scenariusza rysującego się ze statystyk?

Przede wszystkim, czego nikt się nie spodziewał, zawiódł Europejski Bank Centralny. Rozbuchane nadzieje rynku na zwiększenie poziomu skupu aktywów, nie zostały zaspokojone poprzez decyzję o wydłużeniu czasu trwania programu. Kosmetyczne zmiany stopy depozytowej nie wystarczyły do tego, aby na rynku pojawił się entuzjazm. Decyzja tak naprawdę zawiodła rynek i spowodowała, że wzrok skierowano na Stany Zjednoczone i zaczęto „konsumować” spadkiem akcji przyszłą podwyżkę. FED zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopę depozytową, ale to było już w cenach i rynki nie zareagowały nadmierną wyprzedażą.

W Polsce mieliśmy dalszy ciąg zawirowań politycznych, w między czasie uchwalono podatek od aktywów i choć w pierwszej wersji miała być to stawka 0,39% ostatecznie od lutego banki i inne instytucje finansowe zapłacą podatek przy stawce 0,44%.

Początek roku to także czas na podsumowanie roku poprzedniego.

W Polsce zawirowania, o których pisaliśmy w artykule Rok 2015 na polskiej giełdzie, jak polityka wpływa na giełdę spowodowały, że WIG20 zamknął się na minus 19,72%, szeroki WIG to spadek na poziomie 9,62 i tylko małe i średnie spółki pozwoliły zamknąć rok na plusie z wynikiem 2,4%.

W Europie pomimo dużej korekty (od czerwca do września) niemiecki DAX osiągnął bardzo zadowalający 9,56% wzrost, a w Stanach S&P500 delikatnie spadł o 0,73%.

 

Jak na tym tle wypadły fundusze, które mamy w portfelu ADL?

Cały portfel przyrósł w ciągu 2015 roku o 6,8%, a fundusze które były w portfelu przez cały rok przyniosły: Trigon Polskie Perły 10,2%, SubGO Wierzytelności 6,5%, a Trigon Quantum Neutral 6,4%.

Pragniemy zwrócić uwagę na fundusz, który znalazł się w naszym portfelu w sierpniu 2015 i zarobił przez ten czas 3,6%, a w ciągu roku 10,3% . Fundusz Solution One wydaje się być ciekawym rozwiązaniem na rok 2016, ponieważ osiąga zakładane wyniki, a to oznacza, że przyjęta strategia jest poprawna. O Solution One pisaliśmy w artykule Solution One – fundusz, który opiera się rynkom.

 

Paweł Jakubowski

 Treść powyższej analizy nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Scroll to Top