Informator Inwestycyjny Styczeń 2014

Listopad  2013 roku, okazał się miesiącem, który zapoczątkował korektę na rynku akcji. Z tą sytuacją świetnie poradziły sobie fundusze z kategorii  absolutnej stopy zwrotu:

  • Altus ASZ Rynku Polskiego
  • i Quercus Stabilny
  • Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu (ASZ):

Mają za zadanie zarabiać w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę w gospodarce i bez względu na wysokość stóp procentowych co w praktyce powinno oznaczać uzyskiwanie atrakcyjniejszych  stóp zwrotu od lokat bankowych, przy niskim ryzyku. Nie ma tutaj liniowej zależności jak w przypadku funduszy akcji, które zależą od koniunktury na rynku akcji czy funduszy rynku pieniężnego i obligacji, które podobnie jak lokaty zależą od wysokości stóp procentowych – stąd określenie absolutna stopa zwrotu.

Od początku korekty na warszawskiej giełdzie, czyli od końca listopada 2013 roku, Altus ASZ Rynku Polskiego zyskał prawie 1,5% podczas kiedy Warszawski Indeks Giełdowy WIG 20 przecenił się o ponad 10%

1

W szerszym horyzoncie, czyli od początku 2013 roku, dysproporcja jest jeszcze bardziej wyraźna

2

Bardzo podobnie zachował się Quercus Stabilny, który także pretenduje do miana funduszu absolutnej stopy zwrotu. Fundusz jest dość „młody” – „wystartował” 30.10.2013, więc zbyt wcześnie ,żeby móc go w pełni ocenić, ale biorą pod uwagę doświadczenie Quercus TFI, mam nadzieję, że fundusz spełni oczekiwania.

3

Kolejnym bardzo ciekawym funduszem z  kategorii  ASZ jest

Quantum Absolute Rteurn FIZ , zarządzany przez Trigon TFI.

FIZ  czyli Fundusze inwestycyjne zamknięte, tym różni się od Funduszy inwestycyjnych otwartych, że   ze względu na regulacje prawne mają znacznie więcej możliwości inwestycyjnych, co powoduje, że mogą  całkowicie uniezależnić się od trendów giełdowych – można więc w tym przypadku mówić o „czystej” absolutnej stopie zwrotu.

Oczywiście sam fakt bycia FIZ  – em, nie wystarczy – regulacje prawne i możliwości to jedno, a talent zarządzających to osobna kwestia.

Trigon jest na pewno wyjątkowy z jednego powodu. Bardzo  często w przypadku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych  czyli TFI mamy do czynienia z ogromną ilością funduszy inwestycyjnych należących do jednego towarzystwa.  Np.: Pioneer TFI, ma w ofercie ponad 40 funduszy. Zdarza się, że jeden zarządzający odpowiada za kilka z nich.

W Trigonie jest odwrotnie, 4 zarządzających odpowiada za jeden fundusz. Wkrótce to się zmieni ponieważ w roku 2014 pojawił się  drugi fundusz: Quantum Neutral FIZ, który będzie miał bardzo podobną strategię, ale będzie dużo bardziej dostępny – o tym napiszę jeszcze w kolejnym komentarzu.

Poniżej wyniki od września 2012 – na tle Warszawskiej Giełdy. Warszawski Indeks Giełdowy WIG 20 pozwolił zarobić 3%, Quantum  28% – co ważniejsze jego cena jednostki  nie traciła na wartości, w związku z tym, nie było ryzyka, które tak często związane jest z giełdą : „zły moment rozpoczęcia inwestycji” . W Quantum  „ każdy moment był dobry”.

4

fundusze rynku pieniężnego:

Mogą być scharakteryzowane jako odpowiedniki lokat,  wydają się one bardzo dobrą alternatywą. Dobrze oprocentowane lokaty często związane są  z  krótkim terminem zapadalności np.: 3 miesięczna, co powoduje, że po zakończeniu lokaty musimy zapłacić podatek  od zysków i ponownie rozpocząć poszukiwania  korzystnej oferty, przy okazji  mając świadomość, że każdy bank gromadzi nasze dane, i za chwilę może zacząć „nękać” nas telefonami w celu zaproponowania konta, karty, pożyczki. 

W takim wypadku fundusz pieniężny może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

W roku 2013 bardzo dobrze poradził sobie

Eques Pieniężny zarabiając 6%.

5

Na uwagę zasługuje także

 Altus Rynku Pieniężnego, fundusz, który rozpoczął działalność z dniem 22.11.2013 – wystartował dość energicznie zarabiając w 2 miesiące 1%

6

Z funduszy  obligacyjnych, cały czas na uwagę zasługuje:

Eques Obligacji, (zajął pierwsze miejsce za rok 2013 w swojej kategorii)

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu dłużny

Agio Kapitał Plus,

Szerzej tą kategorię opiszę w kolejnym miesiącu.

Fundusze Akcji,

Grupa funduszy akcyjnych uniwersalnych , które radziły sobie znakomicie podczas „słabych i wybiórczych” wzrostów w roku 2013, pokazała również siłę w trakcie korekty spadkowej.

Fundusze akcyjne o wypromowanych markach:

Unikorona Akcji; Skarbiec Akcji; Ing Akcji; Pioneer Akcji;  Arka Akcji przeceniły się między 25.11.2013 a 02.02.2014 odpowiednio o:  9,37%;   10,02%;  9,54%;  7,08%;  8,73%

W tym samy czasie Quercus Akcji;  Altus Akcji;  Eques Akcji, straciły odpowiednio:  5,27%;  5,06%;  3,26%;  – absolutnym liderem był Eques Aktywnej Alokacji  jego jednostka przeceniła się zaledwie o 2,56%;  fundusz  można określić jako fundusz akcyjny ze wspomaganiem – (zarządzający mogą zredukować udział akcji w portfelu nawet do 0%, jeśli trzeba zaangażowanie może być na poziomie 100% – i wtedy fundusz zachowuje sią jak typowy fundusz akcyjny)

Eques Aktywnej Alokacji za rok 2013 zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii,

Gdybyśmy spojrzeli na okres inwestycyjny 01.01.2013 do 02.02.2014 duża część funduszy akcji uzyskał stopy zwrotu na poziomie zaledwie 3-4%, Skarbiec i Unikorona uzyskały stopę zwrotu w okolicy 1%, Arka przyniosła ponad procentową stratę.

W tym czasie Eques Aktywnej Alokacji zarobił: 27% !!!

Eques Akcji:  38%

Altus Akcji:  24%

Quercus Agresywyny:  17,50%

(W przypadku Quercusa agresywnego należy mieć świadomość, że fundusz pozyskał bardzo duże aktywa, w związku z tym zarządzający uzyskał taki wynik zarządzając ponad 1 miliardem – dla porównania Altus  Akcji zarządza kapitałem na poziomie 100 mln, a Eques Akcji  lekko ponad 20 mln)

W przypadku funduszy akcyjnych, „lekkie: fundusze w połączeniu z dobrym zarządzającym – mogą dać sobie radę nawet przy niewyraźnym trendzie.

 

 

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top