Fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wyniki 2015 r.

W jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy o funduszach absolutnej stopy zwrotu oraz o zasadach, które decydują o wyniku funduszu.

Początek roku na rynku funduszy absolutnej stopy należy zaliczyć do udanych.

Wyraźnie zwiększył swoja dynamikę wzrostową Altus ASZ Rynek Polski, Altus ASZ Nowa Europa, i Altus ASZ Optymalny Wzrost, uzyskując średni wynik za pierwsze dwa miesiące roku na poziomie 2%.

Cały czas nie przestaje zadziwiać Trigon TFI, fundusz Trigon Quantum Neutral przyrósł w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 2,2%, uzyskując wynik do początku 2015 roku w okolicach 4%.

Obraz 1[1]

Na uwagę zasługuje fundusz, który nie należy do kategorii absolutnej stopy zwrotu, ale jest zarządzany z dużą „dbałością” o ryzyko.

Mam na myśli Trigon Globalny Fundusz Medyczny zarządzany przez Pana  Marcina Szubę z Trigon TFI. Fundusz uzyskał od początku roku 5,7% stopę zwrotu.

Obraz 2[1]

W tym tygodniu będziemy na spotkaniu z zarządzającym funduszem. Po spotkaniu przekażemy Państwu nasze wrażenia.

 

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top