Depozyty daleko w tyle, porównujemy wyniki lokat i funduszy.

Od 2013 roku piszemy o wysokiej skuteczności wybranych funduszy z kategorii absolutnej stopy zwrotu (fundusze tego typu powinny zarabiać bez względu na koniunkturę rynkową).

W tym miesiącu porównaliśmy skuteczność kilku wybranych funduszy z depozytem bankowy.

Ponieważ brakuje wskaźnika, który w sposób wiarygodny odzwierciedlałby zysk z depozytu bankowego, postanowiliśmy stworzyć go sami. Wskaźnik (nazwany „wskaźnikiem dobrej lokaty”) odzwierciedla stopę zwrotu z wysoko oprocentowanych depozytów. Metodologię tworzenia wskaźnika opisujemy dokładniej na: http://alternatywadolokaty.pl/wskazniki/

Prekursorem strategii jest Altus ASZ Rynku Polskiego FIZ. Fundusz rozpoczął swoją działalność w 2009 roku.

Ze względu na fakt, że historia naszego wskaźnika  zaczyna się w roku 2013, porównaliśmy fundusz z depozytem w okresie:  styczeń 2013 do październik 2017.

Zwracamy uwagę na połączenie dobrego wyniku z niską zmiennością funduszu. Najczęściej fundusze o tak niskiej zmienności  osiągają wyniki podobne do depozytu. W przypadku Altusa wygląda to zupełnie inaczej.

Wykres nr 1. – porównanie Altus ASZ Rynku Polskiego FIZ z depozytem bankowym w okresie styczeń 2013 do październik 2017

Altus vs Lokata ok

Taki przebieg oznacza, że w przypadku zainwestowania kwoty 100 000 zł, po 4 latach i 9 miesiącach stan rachunku na depozycie wyniósł by 114 780 zł a w funduszu 140 950 zł. Analogicznie dla kwoty 200 000 zł, stan depozytu: 229 560 zł, stan funduszu  281 900 zł, różnica ponad 50 000 zł !!!

Gdyby potraktować tą inwestycję jako emerytalną z horyzontem 10 czy 15 letnim, a fundusz utrzymał by taką dynamikę wzrostu  jak od stycznia 2013 (średnio-rocznie 7,5%) to dla kwoty 100 000 zł po 15 latach zysk wyniósłby 195 000 zł dla kwoty 200 000 zł – wysokość zysku wyniosłaby 391 000 zł.

Wykres nr 2 – porównanie Trigon Quantum Neutral z depozytem w okresie styczeń 2014 do październik 2017

NOWE TQN

Taki przebieg oznacza, że w przypadku zainwestowania kwoty 100 000 zł, po 3 latach i 9 miesiącach stan rachunku na depozycie wyniósł by 110 210 zł a w funduszu 136 720 zł.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wykresu, gdyby potraktować tą inwestycję jako emerytalną a  fundusz utrzymał by taką dynamikę wzrostu jak od stycznia 2014 roku (średnio-rocznie 8,79%) to dla kwoty 100 000 zł zysk po 15 latach wyniósłby 253 000 zł dla kwoty 200 000 zł507 000 zł.

Wykres nr 3 – porównanie Trigon Polskie Perły z depozytem w okresie maj 2014 do październik 2017

NOWE TPP

Taki przebieg oznacza, że w przypadku zainwestowania kwoty 100 000 zł, po 3 latach i 5 miesiącach stan rachunku na depozycie wyniósł by 108 900 zł, a w funduszu 141 840 zł.

Analogicznie jeśli fundusz utrzymał by taką dynamikę jak do tej pory (średnio-rocznie 10,75%) to dla kwoty 100 000 zł po 15 latach zysk wyniósłby 362 000 zł  dla kwoty 200 000 zł – zysk to aż:  725 000 zł. (sam zysk)

Oczywiście, to są jedynie założenia, ale nawet jeśli dla bezpieczeństwa przyjmiemy, że dynamika w przyszłości wyniesie 60% dotychczasowej, to wyniki będą nadal imponujące.

Altus ASZ Rynku Polskiego pokazuje, że innowacyjny sposób zarządzania sprawdza się już przez ponad 8 lat. Dynamika  funduszu oczywiście się zmieniała (temat na oddzielny artykuł), ale metoda „nigdy nie przestała działać”

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top