Na tej stronie zajmujemy się funduszami inwestycyjnymi. Uważamy, że fundusze są jednymi z najlepszych wehikułów do pomnażania kapitału. Kluczem do sukcesu jest jednak wiedza. Świadomy inwestor może zarabiać, bez narażania swoich pieniędzy na zbędne ryzyko. Podkreślamy słowo „świadomy”, dlatego chcemy tą świadomość pogłębiać

W artykułach „rozkładamy” fundusze inwestycyjne na czynniki pierwsze. Oczywiście nie wszystkie. Szukamy perełek, Funduszy z dobrym wynikiem i niską zmiennością. Jeśli wynik jest atrakcyjny, chcemy dowiedzieć się w jaki sposób zarządzający osiągnął takie rezultaty. Sprawdzamy „co siedzi w środku”, jaka strategia stoi za sukcesem funduszu, oceniamy zarządzającego.

Ponieważ nasze doświadczenie jest dość bogate dlatego stworzyliśmy zakładkę „ABC” gdzie z ogromnej ilości tekstów i analiz wybraliśmy te, które uważamy za podstawowe, od których warto zacząć, czyli:

  • Obecne regulacje prawne. Czyli o czy możemy pisać a o czym nie.
  • Klucz do sukcesu. Czyli dlaczego nasze inwestycje opieramy o fundusze typu FIZ a nie powszechnie dostępne fundusze typu FIO. Na czym polegają różnicę
  • Strategia absolutnej stopy zwrotu. Czyli jak połączyć niską zmienność z atrakcyjnym wynikiem.
  • Znaczenie stopy zwrotu z inwestycji. Czyli wyniki naszego testu

Scroll to Top