Inwestorzy mają różne cele finansowe, jedni chcą  chronić swoje oszczędności przed inflacją, inni starają się pomnażać oszczędności  tak aby uwzględnieniu inflacji stan kona był znacząco większy niż na początku inwestycji, inni myślą o tym aby  odsetki zapewniły im pasywny dochód na przyszłość, jeszcze inni gotowi są podjąć  duże ryzyko w zamian za możliwość dużego zysku. Problem polega na tym, że żadnego z tych celów nie zrealizujemy przez depozyt bankowy.

Każda droga związana jest z wybraną strategią inwestycyjną. My postanowiliśmy część z tych  strategie sprawdzić. W naszych testach chcemy ocenić czy są skuteczne, porównać ich efekty z lokatą bankową , indeksem giełdowym, czy obligacjami skarbowymi.

Wszystko zaczęło się w roku 2012 kiedy zafascynowani funduszami z kategorii absolutnej stopy zwrotu stworzyliśmy portfel alternatywa do lokaty. Od 2013 roku co miesiąc prezentowaliśmy jego wyniki na naszej stronie finansowej  (przyjaciel finansowy)  a następnie na stronie alternatywa do lokaty. Kolejnym portfelem był portfel „Absolutna stopa zwrotu” .

W tym momencie chcielibyśmy pokazać również  jak sprawdza się strategia zwiazana z cyklem koniunkturalnym, strategia „kup i trzymaj”, portfel obligacyjno pieniężny.

Wszystkie strategie opisujemy w zakładce „Nasze Strategie”, ponieważ do ich kontroli używamy często własnych wskaźników, zakładka „wskaźniki” opisuje dokładnie poszczególne wskaźniki. Zakładka „Artykuły” – ma na celu poszerzenie wiedzy, opisujemy tam dokładnie wybrane zagadnienia starając się tłumaczyć

Scroll to Top