Część 3: Czy strategia „kup i trzymaj” jest skuteczna?

Bardzo często spotykam się z klientami, którzy zakupili produkt regularnego oszczędzania w latach 2007-2010, gdzie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi było niezwykle popularnym rozwiązaniem. Wielu „doradców – sprzedawców” oferowało to rozwiązanie tłumacząc, że wystarczy regularnie kupować fundusze, aby dzięki efektowi uśredniania zbudować “świetlaną przyszłość”.

Postanowiłem sprawdzić, czy zakup produktu 10 lat temu spełniłby oczekiwania. Warunek podstawowy jest taki, że przez cały okres nie ingerujemy w produkt, czyli nie dokonujemy żadnych zmian w wybranych na początku funduszach.

Zdecydowałem na potrzeby tego artykułu zbudować dwa portfele:

1)   czysto akcyjny – 50% portfela stanowią akcje polskie, 50% akcje zagraniczne rynków wschodzących,

2)   bezpieczny – zbudowany z polskich funduszy pieniężnych, stabilnego wzrostu lub ochrony kapitału.

Poniżej wyniki poszczególnych rozwiązań.

 

Portfel Akcyjny

artykuł 1 obraz 1

art 1 obraz 2

 

Portfel bezpieczny

art 1 obraz 3

art 1 obraz 4

 

Portfel akcyjny w ciągu 10 lat zarobił 36%, a bezpieczny 26%.

 

Pierwsze wnioski:

 1. Inwestycja agresywniejsza zarobiła więcej niż bezpieczna.
 1. „Prostoliczona” średnioroczna stopa zwrotu, czyli wynik portfela do sumy wpłaconych składek wyniosła odpowiednio 3,6% dla portfela akcyjnego i 2,6% dla portfela bezpiecznego. Gdyby uwzględniać przepływy pieniężne stopy wynoszą 5,9% dla akcyjnego, 4,5% dla bezpiecznego.
 1. Wyniki nie uwzględniają kosztów prowadzenia produktów.

 

Wnioski po dłuższej analizie:

 1. Koszty produktu, o których pisałem w poprzedniej części, przy niskich wpłatach spowodowałaby minus na koniec inwestycji w obu opcjach (a na pewno w bezpiecznej). Przypomnę, że np. dla niskich składek miesięczny produktu oszczędnościowego, koszt opłaty administracyjnej sięga 5%.
 1. Kryzys 2008 roku dotknął obie strategie, ponieważ w funduszach powszechnie uznawanych za bezpieczne jest część zbudowana z akcji np. w Arce Stabilnego Wzrostu.
 1. Różnica w zysku na poszczególnych składnikach portfela może sięgać nawet 50%. Szczególnie jest to widoczne na strategii akcyjnej. Arka Akcji, która generowała w 2007 roku fantastyczne wyniki, w 2008 r. najmocniej ucierpiała.
 1. Po co wybiera się różne fundusze, nawet wtedy, gdy są z tej samej grupy ryzyka? Warto porównać wynik Arka Akcji z Legg Mason Akcji. Różnica w wynikach to ponad 30%. Dlaczego więc kupować i trzymać słaby fundusz? A może w czasie trwania inwestycji warto było zmienić fundusz? Zadaniem tego ćwiczenia było jednak pokazanie strategii „kup i trzymaj”. W normalnej sytuacji taki fundusz byłby w odpowiednim momencie sprzedany i nie generowałby obniżania wyniku całego portfela.
 1. Większa zyskowność strategii akcyjnej bierze się z większej zmienności. Nazywam to „teorią uśmiechu”, którą omówię szczegółowo w następnej części. Krótko mówiąc, w regularnym kupowaniu można rozpocząć i zakończyć inwestycję na tym samym poziomie cenowym, ale po drodze dobrze jest, aby ceny kupowanych miesięczną składką funduszy były niższe, dzięki temu w momencie wykupu osiągniemy zysk.
 1. Wydaje się, że dla strategii „kup i trzymaj” bardziej zyskowny jest portfel agresywny, ale należy w tym wypadku zwrócić uwagę na odpowiedni moment zakończenia.
 1. Strategia bezpieczna jest dla osób, które nie akceptują strat, ale muszą liczyć się z możliwością niższego wyniku końcowego. Jak widać działa tu ogólna zasada – wyższy zysk wiąże się z wyższym ryzykiem.
 1. Koszty mają znaczenie, więc nie należy wybierać funduszy, które z założenia nie zarobią na opłaty związane z programem.

 

Dla podsumowania tej części proponuję spojrzeć na wykres „połączonych strategii”.

W ciągu 10 lat zostały dokonane 4 zmiany i to dość proste.

 1. Wrzesień 2007 r. sprzedaż wszystkich składników portfela i zakupienie funduszu pieniężnego.
 2. Maj 2009 r. sprzedaż powrotna, czyli sprzedaż całego portfela pieniężnego i zakup w pierwotnych proporcjach tych samych funduszy akcyjnych.
 3. Maj 2011 r. sprzedaż wszystkich składników portfela i zakupienie funduszu pieniężnego.
 4. Maj 2012 r. sprzedaż powrotna, czyli sprzedaż całego portfela pieniężnego i zakup w pierwotnych proporcjach tych samych funduszy akcyjnych.

Wszystkie powyższe wykonane operacje nazywane konwersją, nie wiązały się z ze zmianą funduszy, kupowanych po każdej wpłacie składki (alokacja składki).

art 1 obraz 5

Wynik tego portfela po 10 latach regularnego oszczędzania wynosi 82,5% to oznacza, że jeżeli sami wpłacaliśmy np. po 500 zł miesięcznie to kapitał włożony wynosi 60 tyś zł , a wyjść z programu możemy z kwotą prawie 110 tyś.

Ważne jest tylko, aby wiedzieć, w którym momencie dokonać zmian, a do tego potrzebny jest doradca.

Przyjaciel Finansowy Paweł Jakubowski

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top