CRASH TEST – Ubezpieczenia na życie

Paweł: Zaproponowałaś test ubezpieczeń na życie, dlaczego?

Kinga: Często spotykamy się z reklamami ubezpieczeń na życie, ale czy na pewno wiemy kogo mają zabezpieczać i co poza składką jest najważniejsze.

P: No właśnie, wydaje się, że wysokość składki ubezpieczeniowej jest najważniejsza. Na co jeszcze, Twoim zdaniem, należy zwracać uwagę?

K: Ważną rzeczą jest oczywiście suma ubezpieczenia za tę składkę, także umowy dodatkowe, ale moim zdaniem bardzo ważnym elementem, na który rzadko zwracamy uwagę, są wykluczenia.

P: Wykluczenia? Chyba w różnych firmach różnie to się nazywa.

K: Rzeczywiście. Jedni nazywają to – ograniczenia odpowiedzialności, inni – wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia ochrony. Zawsze te zapisy znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), a mówią o tym, kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie.

P: Rozumiem, że różnice między ubezpieczycielami mogą być na tyle istotne, że warto w naszym Crash Teście podejść do tematu. Zacznijmy więc od tego jakie towarzystwa dobrałaś to „zderzenia z naszą ścianą”.

K: Wybrałam najbardziej znane i popularne w naszym kraju firmy, czyli: PZU, ING, Aviva i Metlife. Ale zacznę od tego, że w tym miejscu porównamy tylko ograniczenia do tzw. umowy głównej, czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci. Działanie tej części jest zero-jedynkowe, albo człowiek żyje i nie ma mowy o wypłacie, albo nie żyje i wtedy zaglądamy do wykluczeń.

P: My zaglądamy?

K: Właściwie nie my, tylko uposażeni, patrząc ze strony ubezpieczającego/ubezpieczonego jest to ważne przy zawieraniu umowy. Należy też pamiętać, że umowy dodatkowe np. inwalidztwo, śmierć w skutek nieszczęśliwego mają swoje własne wykluczenia, ale dziś skupiamy się na umowie głównej.

P: Czy jest coś co jest wspólne dla tych wykluczeni?

K: Tak. Przede wszystkim śmierć w skutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy. Ten zapis jest dublowany z zapisu w ustawie ubezpieczeniowej. Jest jeszcze jeden zapis wynikający z ustawy, który nie zawsze jest powielany w OWU towarzystw ubezpieczeniowych. Chodzi o zatajenie przed ubezpieczycielem (towarzystwem ubezpieczeniowym) informacji ważnych z punktu widzenia oceny ryzyka, z tym że tylko w ciągu 3 lat od daty objęcia ochroną, towarzystwo może z tego korzystać.

P: Rozumiem, że to wszystko, pozostałe ograniczenia odpowiedzialności to już indywidualna sprawa ubezpieczycieli

K: Dokładnie. Dodatkowo towarzystwa zawieszają swoją odpowiedzialność jeżeli śmierć następuje w wyniku działań wojennych, stanu wojennego lub aktu terroru.

P: No tak nikt nie ma wpływu na wojnę. Ostatnia sytuacja na Ukrainie potwierdza to.

K: Ale dlaczego karać klienta za to, że gdzieś wybuchnie wojna. Łatwo dziś wyobrazić sobie sytuację, że jesteśmy na wakacjach w Egipcie, a tu wybuchają rozruchy i rząd wprowadza stan wojenny, gdzie każdy, nawet nie do końca świadomy turysta, po godzinie 22 będzie uważany za bojownika.

P: To rzeczywiście realne, czy jest coś jeszcze na co warto zwrócić uwagę?

K: Akty terroru. Np. w ING jest zapis, że towarzystwo nie odpowiada jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku aktu terroru. Niedawno mój kolega opowiadał mi o swoich obawach, które pojawiły się podczas korzystania z metra w Paryżu. Na szczęście on sam jest ubezpieczony w towarzystwie, gdzie nie ma takiego wyłączenia, ale należy pamiętać, że ubezpieczamy sią „na cały świat” i dobrze gdyby nie przychodziły nam takie myśli do głowy, w związku z naszym ubezpieczeniem.

P: Czy jest jakieś towarzystwo, które wyróżnia się na tle pozostałych?

K: Tak. Metlife jest firmą, gdzie wykluczeniem poza standardowymi jest wojna, ale pod warunkiem, że w czasie tej wojny jesteśmy w czynnej służbie wojskowej. Nie ma tam słowa o aktach terroru. Metlife jest amerykańską firmą i nie miałaby racji bytu, gdyby miała takie ograniczenie. Dobrze, że brak takiego zapisu przenieśli też do nas.

P: Zrobiłaś dla nas posumowanie?

K: Tak, krótkie podsumowanie w tabeli. Uważam, że nie zawsze cena powinna decydować o naszych wyborach, ale też to, co możemy za tę cenę uzyskać, nie warto chyba dla 5 czy 10 zł różnicy na składce narażać siebie, a tak naprawdę naszą rodzinę na to, że nie zostanie wypłacone odszkodowanie, gdy nasza śmierć spowodowana była czynnikami na które nie mieliśmy wpływu.

P: Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że nasi klienci teraz bardziej świadomie będą wybierali ubezpieczenia na życie.

Tab. Ograniczenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych dla umowy głównej (na życie)

PZU ING AVIVA METLIFE
Samobójstwo (2 lata) TAK TAK TAK TAK
Zatajenie informacji (3 lata) TAK TAK TAK TAK
Działania wojenne TAK TAK TAK NIE
Zamieszki – stan wojenny TAK TAK TAK NIE
Akty terroru TAK TAK NIE NIE
Popełnianie przestępstwa TAK NIE NIE NIE

Przyjaciel Finansowy Paweł Jakubowski i Przyjaciel Finansowy Kinga Potrzebowska

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

 

Your email address will not be published.

Scroll to Top