Ponieważ jesteśmy przekonani, że są osoby, które chciałyby zarabiać więcej niż na lokacie bankowej, ale boją się ryzyka, postanowiliśmy pokazać, jak z wykorzystaniem obszernej wiedzy finansowej można zbudować portfel, który spełni następujące warunki... Czytaj całość »

 

Porównanie wybranych funduszy z lokatami bankowymi

lokata

Od 2012 roku skupiliśmy się na poszukiwaniu alternatywy dla depozytu bankowego. Powód takiego działania jest oczywisty – uzyskanie choćby kilkuprocentowej przewagi nad lokatą bankową – pozwoliłoby nam znacznie zwiększyć poziom oszczędności. Ta, wydawałoby się, niewielka różnica w oprocentowaniu, z czasem kumuluje się, dając inwestorom znaczące korzyści finansowe.
Podstawą selekcji są oczywiście wyniki , ale nawet fundusz, który może pochwalić się atrakcyjnym zyskiem będzie przez nas dodany do portfela, tylko jeśli spełni wymogi bezpieczeństwa.

Portfel Inwestycyjny ADL (Alternatywa Do Lokaty) stan na 05.11.2016

portfela-wykres

Portfel Inwestycyjny ADL (Alternatywa Do Lokaty) stan na 05.10.2016

obraz-nr-1

Obligacje korporacyjne, co powinniśmy wiedzieć.

obli

Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl przybliżający tematykę związaną z obligacjami korporacyjnymi. Na początek kilka podstawowych informacji.

Każde przedsiębiorstwo stara się pozyskać kapitał na swój rozwój. Przedsiębiorca może wyemitować akcje, obligacje, może też finansować się kredytem bankowym (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny).

Sposoby wyceny funduszy

wycena

Osoby, które interesują się inwestowaniem mają świadomość, że aby móc ocenić, czy fundusz zarabia, czy traci, należy znać jego bieżącą wycenę. Ale nie każdy z nas wie, że nie ma jednolitej zasady co do wyceny funduszy. Nawet terminy wyceny nie są jednakowe dla wszystkich i poczynając od funduszy otwartych, gdzie z racji możliwości wycofania się klienta w każdej chwili, wycena jest codzienna, to w funduszach zamkniętych wycena jest miesięczna, kwartalna lub zgodnie z przyjętym statutem.

Portfel Inwestycyjny ADL (Alternatywa Do Lokaty) stan na 05.09.2016

wykres

Portfel ADL odporny na ryzyko

imagesaa

Nasi potencjalni klienci często wyrażają swoje obawy związane z momentem rozpoczęcia inwestycji. Co się stanie, gdy podejmą decyzję o wpłacie pieniędzy, a w tym czasie wydarzy się coś nieprzewidzianego, co może spowodować stratę. Jak przewidzieć ryzyko polityczne, ekonomiczne oraz nagłe zdarzenia, które mogą wpłynąć na wynik inwestycji.

Postanowiliśmy więc pokazać, że dobrze zbudowany i zdywersyfikowany portfel, potrafi oprzeć się ryzyku. Poniżej przedstawiamy przebieg naszego portfela ADL, zbudowanego z dostępnych polecanych przez nas funduszy, w sposób inny niż dotychczas. Nanieśliśmy na jego wykres informację o tym, co działo się w naszym otoczeniu rynkowym, tak aby można ocenić na ile te wydarzenia wpłynęły na wynik.

Portfel Inwestycyjny ADL (Alternatywa Do Lokaty) stan na 05.08.2016

obraz 1[2]

Strategie Algorytmiczne jako pomysł na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego

waluty

„Jak inwestować w waluty?”, to pytanie coraz częściej pojawia się przy okazji naszych spotkań. Wiele osób widzi, że zmienność na walutach, szczególnie w ostatnim okresie, jest duża i wielu z nich zastanawia się, czy można na tym zarobić.

Oczywiście jedną z metod jest fizyczny zakup euro, dolara, funta czy franka. Niestety ciężko przewidzieć jak zachowają się kursy walut w dłuższym terminie, a w związku z tym, czy przyniesie nam to zysk czy stratę.

Brexit – „czarny dzień” dla Europy

brex

Choć zdajemy sobie sprawę, że „czarne dni” na giełdach zdarzają się, to najczęściej pamiętamy tylko ten ostatni. I tak będzie zapewne z Brexitem i jego wpływem na giełdy. Dziś jeszcze żyjemy tym wydarzeniem, ponieważ było ono spektakularne i pierwsze tego typu w historii. Myślę jednak, że następne negatywne wydarzenia będziemy przeżywać równie mocno, nie pamiętając już o referendum w Wielkiej Brytanii.